Nationella rådet

Nationella rådet är ett beredande organ till styrelsen och rådgivande till kansliet. Ledamötena utses av medlemmarna.

 

    

Katarina Storm Åsell - Sveriges Kommuner och Regioner Kontakt

    

Ulrika Lifvakt - Sveriges Kommuner och Regioner Kontakt

         

Pia Svedestedt - Kommunal Kontakt 

 

Elisabeth Haug - Kommunal Kontakt

  

Cecilia Tasewell - Sobona Kontakt

Anna Bergedal - Vårdföretagarna Kontakt

   

Jasmina Helander - Arbetsgivarföreningen KFO, Kontakt

  

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt