Nationella rådet

Nationella rådet är ett beredande organ till styrelsen och rådgivande till kansliet. Ledamötena utses av medlemmarna.

 

    

Katarina Storm Åsell - Sveriges Kommuner och Regioner Kontakt

    

Ulrika Lifvakt - Sveriges Kommuner och Regioner Kontakt

         

Pia Svedstedt - Kommunal Kontakt 

 

Elisabeth Haug - Kommunal Kontakt

  

Cecilia Tasewell - Sobona Kontakt

 

Anna Bergedal - Vårdföretagarna Kontakt

   

Jasmina Helander - Arbetsgivarföreningen KFO, Kontakt

  

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

VO-College – viktig utbildningspartner i välfärdsteknik

Fritt fram för folkhögskolor att ansluta sig till Vård- och

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR