Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver föreningen Vård- och omsorgscollege verksamhet under året. Den tydliggör syftet med föreningen samt föreningens uppdrag och mål.

Föreningens uppdrag

  • Skapa förutsättningar för hållbara regionala och lokala VO-College
  • Ansvara för kvalitetskriterier som ligger till grund för certifiering
  • Marknadsföra Vård- och omsorgscollege
  • Bidra till att utbildningar och jobb inom vård och omsorg är attraktiva, stimulerande och intressanta
  • Stödja och verka för utveckling av arbetsplatslärandet

Föreningens verksamhet

VO-College är en regional och lokal samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet och har funnits sedan 2008. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 

Den ideella föreningen Vård- och omsorgscollege som äger konceptet med certifiering av regionala och lokala college bildades den 1 mars 2012 och medlemmarna är Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Sobona.

Vision

Sveriges bästa arena för samverkan mellan arbetsliv och utbildning som kvalitetssäkrar rätt kompetens i vård och omsorg.

Verksamhetsidé

Förena arbetsliv och utbildning i ett gemensamt åtagande och ansvar att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom samverkan erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och attraktiva gymnasiala- och yrkeshögskoleutbildningar som matchar arbetslivets behov.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt