Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver verksamheten för föreningen Vård- och omsorgscollege (VO-College) under verksamhetsåret. Den omfattar uppdraget, mål och aktiviteter.

Verksamhetsbeskrivning beskriver föreningen i Vår-och omsorgscollege verksamhet. Den tydliggör syftet med föreningen, föreningens uppdrag och mål under verksamhetsåret.

Föreningens uppdrag

Skapa förutsättningar för hållbara regionala och lokala VO-College
Ansvara för kvalitetskriterier som ligger till grund för certifiering
Marknadsföra Vård- och omsorgscollege
Bidra till att utbildningar och jobb inom vård och omsorg är attraktiva, stimulerande och intressanta
Stödja och utveckla arbetsplatslärandet

Beskrivning av föreningens verksamhet

VO-College är en samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet och har funnits sedan 2008. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.  

Den ideella föreningen Vård- och omsorgscollege bildades den 1 mars 2012 och medlemmarna är Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, Vårdföretagarna, Pacta, Arbetsgivarföreningen KFO och KFS.

Vård- och omsorgscollege vision är att kvalitetssäkra rätt kompetens.

Nationella Kompetensrådet - NKR

Studiedag för skolledare, lärare med flera!

Från Tylösand - För framtidens vård- och omsorgspersonal!

Resan mot äventyret tuffar på

Sveriges Viktigaste Jobb!

ESF-projekt