Välkommen till sidan för regionala samordnare i VO-College!

Årsöversikt 2018

Här samlas information och nyheter som främst berör de personer som har den samordnande funktionen inom ett regionalt Vård- och omsorgscollege. Här finns en årsöversikt som visar planerade aktiviteter, en dokumentbank med minnesanteckningar, information osv, samt "På gång" som visar aktiviteter kopplade till regionala samordnare.

Grupparbete om attraktivitet för branschen, på internat 8-9 november 2017:

Från nätverksträffen den 13 september 2017:

Har du frågor om innehållet, eller är det något du saknar? Kontakta:  

Karin Harbe

Tel: 08-452 7691