Välkommen till sidan för regionala processledare i VO-College!

Här samlas information och nyheter som främst berör de personer som har den samordnande funktionen inom ett regionalt Vård- och omsorgscollege. Här finns en årsöversikt som visar planerade aktiviteter, en dokumentbank med minnesanteckningar, information osv, samt "På gång" som visar aktiviteter kopplade till regionala samordnare.

I varje regionalt college finns en samordnare med uppgift att leda, samordna och hålla ihop det regionala arbetet, samt vara länken till lokala college. Samordnaren håller också kontakten med andra regionala college och med föreningen. För föreningen och det nationella kansliet är samordnaren även den informationsväg som finns ut till den regionala och lokala nivån, samt ut till verksamheterna. Samordnaren är därför även en viktig vidarekommunikatör och processledare i implementeringsarbetet av nya metoder och riktlinjer. En annan viktig funktion är att stödja blivande lokala VO-College och anslutande aktörer i ansökningsarbetet och i det fortsatta arbetet.