Kontakt - Regionala samordnare

I varje regionalt college finns en samordnare med uppgift att hålla ihop det regionala arbetet. Samordnaren håller också kontakten med andra regionala college och med föreningen. En annan viktig funktion är att stötta blivande lokala VO-College både i ansökningsarbetet och i det fortsatta arbetet.

Samordnarna är ofta knutna till ett region- eller kommunalförbund.

Dalarna - Mika Söderström

 

Fyrbodal - Christina Wennerdal

 

Gävleborg -  t.f Magnus Keller

 

 

Göteborgsregionen - Ann-Cathrin Gilbertsson

  

 

Halland -  Eva Eberius

 

Jämtland - Gerd Ericsson

 

 

Jönköpings län - Pia Persson och Ingela Pettersson

Kalmar - Anja Karlsson 

 

Kronoberg - Catarina Lindahl-Petäjä

  

 

Norrbotten - Nuria Melé Aldenbäck

 

Sjuhärad - Christina Player Pellby

 

Skaraborg - Caroline Lennemar

 

Skåne - Susanne Rosenström

Stockholmsregionen - Aisha Amin

 

Södra Norrland - Ingrid Säterberg

 

Sörmland - Monica Andersson

  

 

Uppsala län - Elisabeth Adriansson Sandberg 

 

Värmland - Leif Andersson

 

 

Västerbotten - Lena Lundqvist

 

Västmanland - Emma Brusling

 

Örebro län - Sara Norén

 

 

Östergötland - Cecilia Andersson

 

 

 

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan