Kontakt - Regionala samordnare

I varje regionalt college finns en samordnare med uppgift att hålla ihop det regionala arbetet. Samordnaren håller också kontakten med andra regionala college och med föreningen. En annan viktig funktion är att stötta blivande lokala VO-College både i ansökningsarbetet och i det fortsatta arbetet.

Samordnarna är ofta knutna till ett region- eller kommunalförbund.

Dalarna - Vakant

 

Fyrbodal - Christina Wennerdal

 

Gävleborg - Astrid Skoglund

 

 

Göteborgsregionen - Margaretha Allen 

  

 

Halland - Annelie Malmberg

 

Höglandet - Ann-Marie Brandt 

 

 

Jämtland - Jan Persson

 

 

Kalmar - Mattias Nordqvist

 

Kronoberg - Catarina Lindahl-Petäjä

  

 

Norrbotten - Ingrid Backfjärd

  

 

Sjuhärad - Charlotte Stigh-Brüsin

 

Skaraborg - Christina Bring 

 

Skåne - Gunilla Kajrup

 

 

Stockholmsregionen - Aisha Amin

 

Södra Norrland - Ingrid Säterberg

  

 

Sörmland - Monica Andersson

  

 

Uppland - Elisabeth Adriansson Sandberg 

 

Värmland - Leif Andersson

 

 

Västerbotten - Åsa Bygdeson

 

 

Västmanland - Emma Brusling

 

Örebro län - Linda Carlsson 

 

 

Östergötland - Ingalill Carlsson Felizia

 

 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Studiedag för skolledare, lärare med flera!

Från Tylösand - För framtidens vård- och omsorgspersonal!

Resan mot äventyret tuffar på

Sveriges Viktigaste Jobb!

ESF-projekt