Kontakt - Regionala samordnare

I varje regionalt college finns en samordnare med uppgift att hålla ihop det regionala arbetet. Samordnaren håller också kontakten med andra regionala college och med föreningen. En annan viktig funktion är att stötta blivande lokala VO-College både i ansökningsarbetet och i det fortsatta arbetet.

Samordnarna är ofta knutna till ett region- eller kommunalförbund.

Dalarna - Conny Danielsson

 

Fyrbodal - Christina Wennerdal

 

Gävleborg - Astrid Skoglund

 

 

Göteborgsregionen - Ann-Cathrin Gilbertsson

  

 

Halland - Annelie Malmberg och Eva Eberius

 

Jämtland - Jan Persson

 

 

Jönköpings län - Pia Persson och Ingela Pettersson

Kalmar - Anja Karlsson 

 

Kronoberg - Catarina Lindahl-Petäjä

  

 

Norrbotten - Nuria Melé Aldenbäck

 

Sjuhärad - Christina Player Pellby

 

Skaraborg - Caroline Lennemar

 

Skåne - Gunilla Kajrup-Aspeborg

 

 

Stockholmsregionen - Aisha Amin

 

Södra Norrland - Ingrid Säterberg

 

Sörmland - Monica Andersson

  

 

Uppland - Elisabeth Adriansson Sandberg 

 

Värmland - Leif Andersson

 

 

Västerbotten - Lena Lundqvist

 

Västmanland - Emma Brusling

 

Örebro län - Sara Norén

 

 

Östergötland - Cecilia Andersson

 

 

 

NKR synliggör området stöd till personer med funktionsnedsät

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt