Upplevelseverkstäderna

Upplevelseverkstäderna

Vad är upplevelseverkstäderna för något?

Upplevelseverkstäderna startade 2012 som ett projekt inom Vård och omsorgscollege Södra Norrland med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Västernorrland. Projektmålen var att arbeta med attraktionsarbete och attrahera ungdomar till utbildning och arbete i vård och omsorg då vissa negativa tendenser hade visat sig i ansökningssiffrorna till vård och omsorgs programmet i regionen. Den regionala arbetsgruppen som arbetade med frågan kom fram till att konventionella marknadsföringsstrategier så som föreläsningar, utskick etc hade en ganska begränsad effekt för att uppnå resultat vilket gjorde att man tittade alternativa sätt att genomföra marknadsföringsinsatsen. Produkten som framkom från detta arbete var strategin med upplevelseverkstäderna. De målgrupper som projektet främst har jobbat emot är ungdomar årskurs 8 som har bjudits in till våra verkstäder.

Ingrid Säterberg regional samordnare för region Södra Norrland som har varit drivande för upplevelseverkstäderna redan sen starten 2012 ger sin förklaring.

-Vi utgår ifrån deltagarnas nyfikenhet och låter dem uppleva och delta i arbetsmoment och situationer. Vi går så att säga ifrån vanlig marknadsföring genom att få deltagarna att medverka i en upplevelse. Det skapar inte bara en dag som eleverna tycker är rolig och skapar intresse, det ger oss möjligheter att påverka bilden av våra yrkesområden.

Hur är en upplevelseverkstad upplagd?

 

En upplevelseverkstad har ett välplanerat program, tidsschema, inledning, upplevelser i fyra rum och en avslutning. En moderator förklarar i korta och gärna kryptiska ordalag vad eleverna kommer få uppleva under dagen. Denna presentation är viktig eftersom den sätter tonen för hela dagen. Det gäller att moderatorn lyckas skapa intresse och gärna ”utmanar” eleverna. Moderatorn informerar om hur dagen är uppbyggd. Under upplevelseverkstan pågår en tävling, och vinnarna kommer att gå hem med fina priser, så det gäller att lyssna i respektive ”rum”. Man ser även till att eleverna får en färdigpackad fika/frukost-påse som även innehåller information om våra utbildningar. Under tiden som eleverna fikar så genomförs musikunderhållning, Annika Edin, eller "ankan" som eleverna kallar henne sjunger sånger om sitt jobb inom Sundsvalls hemtjänst. 

 

 

-Med gestaltning och med kulturens språk kan man få väldigt mycket sagt och man tar sig förbi intellektet och landar direkt i medvetandet. Kultur talar till alla sinnen. Man kan stå och prata om saker i en timme för eleverna, saker som man egentligen kan säga på 5 minuter i sång och samtidigt levandegöra det.

 

Efter musiken och fikat är det tid att ta plats i rummen.

 

Vad är ett rum?

För att förklara vad som är "ett rum" använder deltagarna i verkstäderna ett annat uttryck, "att ha roligt". Rummet är upplevelseverkstädernas centrum, det är där upplevelsen tar form och där vi har roligt. Det är utgången på dessa rum som bestämmer hur väl projektet uppnår sitt mål eller helt enkelt: "Desto roligare vi har desto bättre resultat uppnår vi". 

 

Genom projektets livstid har det framställts en stor variation av olika ämnesområden som berörs i verkstadsform. Taktilmassage, tekniska hjälpmedel, förflyttningsteknik, vårdhund, ambassadörer etc. Det viktiga som poängteras från projektdeltagarna är att man tittar på rumsframställning utifrån ett lite annorlunda perspektiv än man kanske är van vid. Tyngden av framförandet bör läggas på att få deltagarna "att göra" snarare än "att visa", det är inte den som kan mest om ett specifikt ämne som gör den bästa verkstaden utan snarare den som kan förmedla och skapa delaktighet hos eleverna. I det här perspektivet är det kanske i vissa fall snarare eleverna som läser vid våra program snarare än personal som ger det absolut bästa resultatet utifrån att det kan vara lättare att relatera till någon som läser våra utbildningar än till "experten". Det är således helt nödvändigt att man hittar rätt mix på personer som verkligen brinner för yrket och samtidigt kan förmedla detta på ett sätt som är roligt och inspirerande. Eleverna är experter på att se vilka som verkligen brinner för sitt yrke och detta engagemang är smittsamt.


Det gäller samtidigt att kunna vara flexibel och kunna köra på med de förutsättningar man får som personal för saker och ting går sällan som man har tänkt sig. Det gäller att både ha plan B och plan C redo när man startar ett rum, hävdar de som bemannar rummen. I de fall som eleverna har svårt att komma igång kan exempelvis dockan ”Ines” inspirera till att vara till hjälp. Brandlarm, sjukdom, slut på batteri i lyften, etc.. allt som kan gå galet gör det förr eller senare hävdar deltagarna, då gäller det att man har personal som är flexibla och anpassar sig till situationen. Några av de bästa idéer till nya rum har kommit från dessa improviserade situationer!  
 

 

 

Vad uppnår man med upplevelseverkstäder?

 

Arbetet med upplevelseverkstäder har under åren utvecklats till en gediget kvalitetssäkrad metod som bygger på ett enormt stort material utvärderingar där eleverna sätts i förarsätet för vad som de tycker är intressant och spännande. Genom att göra detta har man möjliggjort att arbetat med elevernas mjuka värden snarare än att göra rena informationsinsatser och i och med detta uppnått ett fantastiskt resultat.

Projektledare Peder Berg förklarar vad han menar med att jobba med dessa mjuka värden.

-Det finns mycket fördommar och attityder gällande våra yrkesområden vilket gör det svårt att nå fram med klassiska marknadsföringsinsatser, dessa mjuka värden är ingen hemlighet utan eleverna är väldigt öppna med vad dom anser. "Bara kvinnor", "skitjobb", "dåligt betalt", "tråkigt" etc. Eleverna återspeglar ganska exakt den i övrigt ganska negativa mediabild som är ett faktum i samhället idag. Det är ganska få kanaler eleverna har till yrkesområdet där personer faktiskt pratar om varför de älskar sitt yrke, ganska få som säger sig trivas med sitt yrkesval, ganska få som faktiskt förklarar vad en undersköterska gör rent praktiskt på en dag och framförallt vilket brett yrkesområde det är. Dessa "sanningar" skiljer sig åt beroende på vart och vad man jobbar som i yrkesområdet och det är viktigt att förmedla hela bilden för via media blir det lätt enkelspårigt. I vårt fall med upplevelseverkstäderna pratar vi inte bara om det, det upplevs som tråkigt av eleverna. Vi gör!

 

Resultatet av respektive upplevelseverkstad går att utläsa väldigt tydligt då eleverna gör en utvärdering i slutet av varje verkstad, resultatet av dessa utvärderingar ligger till grund för all framtida planering av verkstäder och vad som måste förändras och förbättras. Det är viktigt att förstå att förändring av innehåll från gång till gång är något bra och något som verkstäderna mår bra av.

 

Peder Berg säger.

-Visst, det kan vara tuffa besked för oss personal/lärare/elever på då de deltagande eleverna levererar minst sagt ärliga svar i sina utvärderingar, men alla som deltar är införstådd i att dåliga betyg från deltagarna är något som är bra för projektet som helhet, för det innebär att man har möjlighet att förändra upplägget av verkstäderna och bli bättre. Det är en härlig känsla att se hur utvärderingarna har gått från bara bra recensioner till smått fantastiska beroende bara på små justeringar i upplägget som vi har kunnat fångat upp i elevernas enkäter. Det gäller kontinuerligt lyssna, kvalitetssäkra vad eleverna säger och utforma rummen utifrån detta!

 

Detta alternativa sätt att jobba med attraktionsarbete är något som passar bra in i befintliga strukturer gällande marknadsföring av våra yrkesområden på ett väldigt kostnadseffektivt sätt och det finns ett gediget material från projektet att ta del av för verksamheter som vill införliva arbetssättet i sin verksamhet. De sekundäreffekter som man inom projektet har upplevt kommer både arbetsgivare och skola till del. 

 

Har du frågor gällande upplevelseverkstäderna så kontakta gärna:

Ingrid Säterberg - Regional Samordnare Södra Norrland

Eller 

Peder Berg - Projektledare Upplevelseverkstäderna

 

Vård- och omsorgscollege Södra Norrland i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland

 

 

Nyheter

 • 17sep2020

  VALIDERING VÅRD OCH OMSORG

 • 27aug2020

  Korta utbildningar i yrkeshögskolan

 • 27aug2020

  Webbinar om förändringar i vård- och omsorgsprogrammet

 • 25aug2020

  Språket på jobbet

 • 17aug2020

  VO-College nya logotyp

 • 5aug2020

  Statsbidrag för utveckling av branschvalidering

 • 17jun2020

  På väg mot en efterlängtad sommar

 • 17jun2020

  Semesterstängt på kansliet

 • 17jun2020

  Nyhetsbrev 2 2020

 • 11jun2020

  Reglering av undersköterskeyrket