Språkombud: Webbdelar och material

Här hittar du de webbdelar som ingår i språkombudsutbildningen, samt övrigt material med koplping till funktionen språkombud.

Namnet "Språkombud" är varumärkesskyddat och ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege. För att få använda titeln språkombud krävs att personen genomgått fullständig utbildning

Utbildningens webbdelar 

Språkombud i media

P4 Uppland med Kerstin Sjösvärd P4 Värmland "Nyanlända ska få hjälp av språkombud"
NSD "Ombud ger språkstöd på arbetet" Dagens Samhälle "Riv barriärerna"

VO-College "Språkombud stärker arbetsplatsen"

 

Information in English about projects SpåkSam and ArbetSam, click here!

Information om tidigare projekt SpråkSam och ArbetSam, klicka här! 

Filmer

Språkombud på arbetsplatsen

ArbetSam

Språkstöd till Demens ABC

_____________________________________________________

Språkombud

Utbildning till språkombud

Webbdelar och material

Utbildning till språkombudsutbildare

Info till chefer

Info till regionala VO-College

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Gymnasiearbetet kan ersättas av Vård och omsorgsspecialiseri

Varför engagerar vi oss i yrkestävlingar?