Språkombud: Webbdelar och material

Här hittar du de webbdelar som ingår i språkombudsutbildningen, samt övrigt material med koppling till funktionen språkombud.

Namnet "Språkombud" är varumärkesskyddat och ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege. För att få använda titeln språkombud krävs att personen genomgått fullständig utbildning

Introfilm till språkombudsutbildningen

 

Klicka på respektive webbdelar för att starta

Webb 1 - TALA, LYSSNA, FÖRSTÅ

Webb 2 - LÄSA OCH SKRIVA

Webb 3 - TELEFONSAMTAL OCH HANDLINGSPLAN

 

Språkombud i media

Lidingösidan "Tala om jobbet på jobbet" 2012 Dagens Samhälle "Riv barriärerna" 2016
NSD "Ombud ger språkstöd på arbetet" 2017

P4 Värmland "Nyanlända ska få hjälp av språkombud" 2017

P4 Örebro "Första språkombuden" 2018 P4 Uppland med Kerstin Sjösvärd 2018

VO-College "Språkombud stärker arbetsplatsen" 2018

"Språkombud utvecklar och underlättar på arbetsplatsen" 2019

Skaraborgs Allehanda "Vi välkomnar förslag från (S)" 2018

Rekrytering med språkstöd - Vägen till jobben. 2019 

Information om tidigare projekt SpråkSam och ArbetSam, klicka här! 

Information in English about projects SpåkSam and ArbetSam, click here! 
 

Språkombud

Utbildning till språkombud

Webbdelar och material

Utbildning till språkombudsutbildare

Info till chefer

Info till regionala VO-College

Filmer

Stödmaterial. Handbok - Lyft språket på jobbet!

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt