Språkombud: Webbdelar och material

Här hittar du de webbdelar som ingår i språkombudsutbildningen, samt övrigt material med koppling till funktionen språkombud.

Namnet "Språkombud" är varumärkesskyddat och ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege. För att få använda titeln språkombud krävs att personen genomgått fullständig utbildning

Utbildningens webbdelar 

Språkombud i media

Lidingösidan "Tala om jobbet på jobbet" 2012 Dagens Samhälle "Riv barriärerna" 2016
NSD "Ombud ger språkstöd på arbetet" 2017

P4 Värmland "Nyanlända ska få hjälp av språkombud" 2017

P4 Örebro "Första språkombuden" 2018 P4 Uppland med Kerstin Sjösvärd 2018
VO-College "Språkombud stärker arbetsplatsen" 2018 Skaraborgs Allehanda "Vi välkomnar förslag från (S)" 2018
   

Information om tidigare projekt SpråkSam och ArbetSam, klicka här! 

Information in English about projects SpåkSam and ArbetSam, click here!

Filmer

Språkombud på arbetsplatsen

ArbetSam

Språkstöd till Demens ABC

 

_____________________________________________________

Språkombud

Utbildning till språkombud

Webbdelar och material

Utbildning till språkombudsutbildare

Info till chefer

Info till regionala VO-College

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare