Språkstöd till Demens ABC

torsdag, 9 mars 2017

Demens ABC är en grundläggande webbutbildning framtagen av Svenskt Demencentrum, som handlar om mötet med patienter och brukare som har en demenssjukdom, och baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Nu finns även ett Språkstöd till Demens ABC för den personal som har annat modersmål än svenska. Språkstöd till Demens ABC är framtaget av Svenskt Demenscentrum tillsammans med Vård-­ och omsorgscollege och Stiftelsen Äldrecent­rum.

Språkstödet till Demens ABC finns till för personer som arbetar inom vård och omsorg som ett stöd i att förbättra sina kunskaper i den svenska som används i arbetslivet. Varje yrke har sitt språk och i den här arbetsboken ligger fokus på det som används inom vård och omsorg, framför allt inom demensvård.

Boken fokuserar på ord- och begreppsförståelse men innehåller även övningar som uppmuntrar till dialog och diskussion. Den kan användas på arbetsplatsen men också i undervisningen vid till exempel gymnasiets vård- och omsorgsprogram och SFI (svenska för invandrare).

Förhoppningen är att boken ska ge fler personer möjlighet att genomföra webbutbildningen Demens ABC och därmed lära sig grunderna för att arbeta efter de nationella riktlinjerna om demenssjukdom.

Beställ boken

Ladda ner boken som PDF

 

Läs mer om Språkstöd till Demens ABC

 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg

Frågor & svar (FAQ)

Sveriges Viktigaste Jobb!