Språkutvecklande arbete för handledare

Handledarutbildningen steg 1–2 är  uppdaterad avseende språk. Det finns ett material kallat ”Språkmodul” som innehåller förslag på filmer och diskussionsfrågor kopplat till olika dilemman och scenarier. Modulen beräknas ta 1–3 timmar att genomföra beroende på hur omfattande vård- och omsorgsläraren väljer att göra den.  
"Spårkmodul"

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR