Språkutvecklande arbete för handledare

Handledarutbildningen steg 1–2 är  uppdaterad avseende språk. Det finns ett material kallat ”Språkmodul” som innehåller förslag på filmer och diskussionsfrågor kopplat till olika dilemman och scenarier. Modulen beräknas ta 1–3 timmar att genomföra beroende på hur omfattande vård- och omsorgsläraren väljer att göra den.  
"Spårkmodul"

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

NKR synliggör området stöd till personer med funktionsnedsät

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska