Filmer

 

Varför satsa på språkombud?
(17 min)
Spårkombud - reklamfilm (1min14sek)

 

 

 

 

 

Introfilm om språkombudsutbildning
(1min 46 sek)

"Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?" - med Anders Johrén (Nyckeltalsinstitutet)
(4min11 sek)

Maria Grans, chef på kirurgavdelning Ljungby lasarett (6 min 04 sek)

Aina Bigestans, universitetslektor i svenska som andraspråk, Stockholms universitet. Aina berättar om hur språkombudsmodellen fungerar på arbetsplatserna.
(7 min 30 sek)

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018