Stödmaterial. Handbok - Lyft språket på jobbet!

LYFT SPRÅKET PÅ JOBBET!

Det är många som vill veta mer om vad det innebär att arbeta språkutvecklande, varför de ska göra det, vilka vinsterna är, och hur de bäst kan ge språkstöd i arbetet. Lyft språket på jobbet! Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande, bygger på många års erfarenheter av att arbeta språkutvecklande. Boken innehåller konkreta tips och råd kring hur man kan bygga en språkutvecklande arbetsplats. Det finns mallar, övningar, exemplar från arbetsplatser och mycket mer. Handboken finns tillgänglig som PDF men du kan även beställa den. Handboken har finansierats med främjandemedel från Arbetsförmedlingen inom ramen för SKLs projekt Vägar till jobb – ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden.
 

Beställ handboken "Lyft språket på jobbet!" 

Boken kostar 120 kr inkl. moms, exkl. frakt. Boken väger 412 gr.

OBS! Om ni beställer till kommunens eller regionsadress kontrollera att postnummer hör till leveransadressen.

1. Ladda ner och fyll i beställningsblankett och skicka sedan den till [email protected]
2. Markera mejlet med BESTÄLLNING AV LYFT SPRÅKET PÅ JOBBET!

Stödmaterial

Inom ramen för projektet fokus Yrkesutbildning VO har ett stödmaterial för språkutveckling på arbetsplatser tagits fram. I dokumentbanken ovan hittar ni olika förslag kring olika aktiviteter som kan genomföras för att påbörja eller fortsätta arbete med språkutvecklingen i era regioner. 

Stödmaterialet som presenteras har testats i VO-College Örebro län, VO-College Uppsala län, VO-College Stockholm samt nätverket ÖMS (Västmanland, Sörmland, Örebro, Stockholm).