Stockholm

Certifierat sedan 10 mars 2010

Vård- och omsorgscollege Stockholm är en viktig regional aktör där vi verkar för fortsatt kvalitetsutveckling av vårdutbildningar, anpassade till att stärka och utveckla arbetsmarknaden inom Sveriges viktigaste jobb.

I Stockholms län samverkar Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Solna stad, Sollentuna kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun, StorSTHLM, Röda korsets högskola, fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen. I nära samverkan mellan utbildning och arbetsliv, utbildar vi framtidens vård- och omsorgspersonal.

Samverkande parter

Stockholms stads lokala VO-College: Stockholms stad, Jakobsbergsgeriatriken, Vardaga, Danvikshem, Stockholms Sjukhem, Borgerskapet, Röda korsets Högskola, Stockholms universitet, Fou.Nu/Stockholms läns landsting, fackförbundet Kommunal.

Solna stad- Sollentuna kommuns lokala VO-College: Solna stad, Sollentuna kommun, Förenade Care, Vardaga, Temabo, Humanoria, Solom, Röda korsets Högskola, Fou.Nu/ Stockholms läns landsting, fackförbundet Kommunal.

Haninge kommuns lokala VO-College: Haninge kommun, Aleris, Vardaga, Praktikertjänst, HSB omsorg, Lovisagården Vård, Noga omsorg Haninge, Tonys hemtjänst, Röda korsets Högskola, fackförbundet Kommunal.

Botkyrka kommuns loklala VO-College: Botkyrka kommun, Röda korsets Högskola, fackförbundet Kommunal.

Utbildningar

- Vård- och omsorgsprogrammet

- Komvux

- Yrkeshögskola

Utbildare/Skolor

Gymnasieutbildningar

Consensum gymnasium (Sollentuna)

Fredrika Bremergymnasiet (Haninge)

Kungsholmens västra gymnasium (Stockholm)

Tullinge gymnasium (Botkyrka)

Vuxenutbildning

CentrumVux (Haninge)

Consensum Vuxenutbildning (Sollentuna)

Yrkeshögskoleutbildning

Consensum Yrkeshögskoleutbildning (Sollentuna)

Regional styrgrupp

Regional styrgrupp har det övergripande och strategiska ansvaret för kvalitativt utvecklingsarbete av utbildning inom VO-College Stockholms län. Inom samverkan drivs omvärldsbevakning, visionsarbete och opinionsbildning kring frågor om vård och omsorg.

Regional samordnare

Aisha Amin 08-508 380 73 [email protected]