Stockholm

Certifierad sedan 10 mars 2010
Aisha AminRegional samordnare
Maria  EnglundOrdförande
Hornsgatan 124
117 28
Stockholm
Telefon till regional samordnare 08-508 380 73

Vård- och omsorgscollege Stockholm är en viktig regional aktör där vi verkar för fortsatt kvalitetsutveckling av vårdutbildningar, anpassade till att stärka och utveckla arbetsmarknaden inom Sveriges viktigaste jobb.

I Stockholms län samverkar Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Solna stad, Sollentuna kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun, Röda korsets högskola, fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen. I nära samverkan mellan utbildning och arbetsliv, utbildar vi framtidens vård- och omsorgspersonal.

Samverkande parter

Stockholms stads lokala VO-College: Stockholms stad, Jakobsbergsgeriatriken, Vardaga, Danvikshem, Stockholms Sjukhem, Borgerskapet, Röda korsets Högskola, Stockholms universitet, Fou.Nu/Stockholms läns landsting, fackförbundet Kommunal.

Solna stad- Sollentuna kommuns lokala VO-College: Solna stad, Sollentuna kommun, Förenade Care, Vardaga, Temabo, Humanoria, Solom, Röda korsets Högskola, Fou.Nu/ Stockholms läns landsting, fackförbundet Kommunal.

Haninge kommuns lokala VO-College: Haninge kommun, Aleris, Vardaga, Praktikertjänst, HSB omsorg, Lovisagården Vård, Noga omsorg Haninge, Tonys hemtjänst, Röda korsets Högskola, fackförbundet Kommunal.

Botkyrka kommuns loklala VO-College: Botkyrka kommun, Röda korsets Högskola, fackförbundet Kommunal.

Regional styrgrupp

Regional styrgrupp har det övergripande och strategiska ansvaret för kvalitativt utvecklingsarbete av utbildning inom VO-College Stockholms län. Inom samverkan drivs omvärldsbevakning, visionsarbete och opinionsbildning kring frågor om vård och omsorg.

Regional samordnare

Aisha Amin 08-508 380 73 [email protected]


 


 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Studiedag för skolledare, lärare med flera!

Från Tylösand - För framtidens vård- och omsorgspersonal!

Resan mot äventyret tuffar på

Sveriges Viktigaste Jobb!

ESF-projekt