VO-College

Stödmaterial för att arbeta språkutvecklande på arbetsplatser

Inom ramen för projektet fokus Yrkesutbildning VO (2017 - 2019) har ett stödmaterial för språkutveckling på arbetsplatser tagits fram. I dokumentbanken ovan hittar ni olika förslag kring olika aktiviteter som kan genomföras för att påbörja eller fortsätta arbete med språkutvecklingen i era regioner. Stödmaterialet som presenteras har testats i VO-College Örebro län, VO-College Uppsala län, VO-College Stockholm samt nätverket ÖMS (Västmanland, Sörmland, Örebro, Stockholm).

Hämta stödmaterialet

Se Filmer om språkombud

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com