SYV/Vårdnadshavare/Arbetsförmedling

Här hittar du tips och idéer för att rikta information till studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedling och föräldrar/vårdnadshavare som på olika sätt är vidarekommunikatörer till den primära målgruppen: blivande elever, nuvarande elever och medarbetare. 

Aktiviteter: 

 

 

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan