SYV/Vårdnadshavare/Arbetsförmedling

Här hittar du tips och idéer för att rikta information till studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedling och föräldrar/vårdnadshavare som på olika sätt är vidarekommunikatörer till den primära målgruppen: blivande elever, nuvarande elever och medarbetare. 

Aktiviteter: 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR