KIVO-C

KIVO-C är ett projekt som under en treårsperiod ska arbeta för kvalitetssäkrad inkludering i vård- och omsorg, Uppsala län.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF, PO1) och grundar sig i ett stort framtida rekryteringsbehov inom vård- och omsorgssektorn. 

Under projektet, som pågår fr. o m 160801-190731, ska språkstödjande strukturer och metoder utvecklas för att möjliggöra en breddad rekrytering inom vård- och omsorg samt ta tillvara på utlandsfödda personers kompetens. I projektet ingår utbildning av språkombud och inkluderingshandledare som ska förbättra språkkunskaperna hos redan anställda, studerande, praktikanter m.fl.

Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, arbetsgivare och Kommunal kommer i varje kommun att skapa tydliga rutiner för samverkan enligt KIVO-modellen, som arbetats fram i Gävleborgs län. Samtidigt ska arbetsplatserna inom vård och omsorg utveckla ett arbetsplatslärande med fokus på språkutveckling, kultur och normer.

Projektet genomförs i sammarbete med andra kommuner i länet, Arbetsförmedlingen, Komvux, Kommunal, Vård- och omsorgscollege i Uppsala och arbetsgivare inom vård- och omsorgssektorn.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun,

Projektledare och kontaktuppgifter:Louise Jacobsson,  

E-post: [email protected], Telefon: 018-727 86 73

Mobil: 072-596 89 18

Vi driver ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen / Europeiska Socialfonden

Nyheter

 • 17jan2020

  Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

 • 9jan2020

  Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll

 • 19dec2019

  Nytt nationellt ESF- projekt beviljat!

 • 18dec2019

  Skolverkets revidering av Vård- och omsorgsprogrammet

 • 16dec2019

  Kansliet stängt över Jul och Nyår

 • 12dec2019

  Första steget mot en reglering av undersköterskeyrket

 • 10dec2019

  Det här hände vid Rikskonferens 2019

 • 9dec2019

  Årets handledare 2019 kommer från Östersund

 • 9dec2019

  Rikskonferens 2019 - presentationer

 • 21nov2019

  Internationellt intresse för svenska språkombud