KIVO-C

KIVO-C är ett projekt som under en treårsperiod ska arbeta för kvalitetssäkrad inkludering i vård- och omsorg, Uppsala län.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF, PO1) och grundar sig i ett stort framtida rekryteringsbehov inom vård- och omsorgssektorn. 

Under projektet, som pågår fr. o m 160801-190731, ska språkstödjande strukturer och metoder utvecklas för att möjliggöra en breddad rekrytering inom vård- och omsorg samt ta tillvara på utlandsfödda personers kompetens. I projektet ingår utbildning av språkombud och inkluderingshandledare som ska förbättra språkkunskaperna hos redan anställda, studerande, praktikanter m.fl.

Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, arbetsgivare och Kommunal kommer i varje kommun att skapa tydliga rutiner för samverkan enligt KIVO-modellen, som arbetats fram i Gävleborgs län. Samtidigt ska arbetsplatserna inom vård och omsorg utveckla ett arbetsplatslärande med fokus på språkutveckling, kultur och normer.

Projektet genomförs i sammarbete med andra kommuner i länet, Arbetsförmedlingen, Komvux, Kommunal, Vård- och omsorgscollege i Uppsala och arbetsgivare inom vård- och omsorgssektorn.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun,

Projektledare och kontaktuppgifter:Louise Jacobsson,  

E-post: [email protected], Telefon: 018-727 86 73

Mobil: 072-596 89 18

Vi driver ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen / Europeiska Socialfonden

Nyheter

 • 8apr2020

  Introduktionspaket för ny personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen

 • 6apr2020

  Nyhetsbrev nr 1 2020

 • 2apr2020

  Fantastiska insatser i vård och omsorg under coronatider

 • 30mar2020

  Certifieringar inom samverkan 2019

 • 30mar2020

  Arbete med förslag till yrkesprov

 • 30mar2020

  Främjandemedel för fortsatt arbete med språkutvecklande arbetsplatser

 • 23mar2020

  VO-College stödjer nationell samordnare för äldreomsorgen

 • 23mar2020

  Tillfällig förändring i certifieringsprocessen

 • 20mar2020

  Hantering av apl och LIA under nuvarande omständigheter

 • 20mar2020

  Nya ämnesplaner för VO- och BF-programmen