Östhammar

Certifierat sedan 15 februari 2011
Region: 

Arbetsgivare och utbildningsanordnare i Östhammars kommun samarbetar med fackförbundet Kommunal och arbetsförmedlingen i ett gemensamt Vård- och omsorgscollege. Arbetet leds av en lokal styrgrupp. Ordförande för den lokala styrgruppen samt vuxenutbildningens rektor ingår även i Uppsala läns regionala styrgrupp och bildar länk från lokal till regional nivå.

Våra arbetsgivare

  • Vård och omsorg, Östhammars kommun  
  • Daglig verksamhet, Östhammars kommun

Våra utbildningar

Vård- och omsorgsutbildning på ungdoms- och vuxengymnasiet.

  • Bruksgymnasiet,  ungdomsgymnasium - Gimo
  • Kommunal vuxenutbildning – Gimo