Uppsala

Certifierat sedan 18 januari 2011
Region: 

Arbetsgivare och utbildningsanordnare i Uppsala samarbetar med fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen i ett gemensamt Vård- och omsorgscollege. Arbetet leds av en lokal styrgrupp där deltagarna representerar arbetsliv och utbildning. Ordförande för den lokala styrgruppen, kommunens största vårdgivare samt uppdragskontorets strateger ingår även i Upplands regionala styrgrupp och bildar länk från lokal till regional nivå.

Våra arbetsgivare

Våra utbildningar

Vård- och omsorgsutbildning på ungdoms- och vuxengymnasiet.