Tierp

Certifierat sedan 21 november 2016
Region: 

Arbetsgivare och utbildningsanordnare i Tierp samarbetar med fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen i ett gemensamt Vård- och omsorgscollege. Arbetet leds av en lokal styrgrupp där deltagarna representerar arbetsliv och utbildning. Ordförande för den lokala styrgruppen, kommunens största vårdgivare samt biträdande rektor ingår även i Upplands regionala styrgrupp och bildar länk från lokal till regional nivå.

Våra arbetsgivare

  • Tierps kommun
  • Tierps sjukhus, Tierp

Våra utbildningar

Vård- och omsorgsutbildning på ungdoms- och vuxengymnasiet.