Uppsala län

Certifierat sedan 16 december 2009

VO-College i Uppsala län ska:

 • Bidra till att lösa framtidens rekryteringsbehov
 • Vara en kvalitetsstämpel för en attraktiv utbildning för elever
 • Vara ett forum för gemensamma kompetensförsörjningsfrågor

Våra mål 2019 - 2024

 • Vård- och omsorgscollege är år 2024 det självklara forumet i kompetensförsörjningsfrågor kopplat till gymnasie- eller vuxenutbildning och/eller yrkeshögskoleutbildning inom hälsa, vård- och omsorgsområdet
 • Rekryteringsbehovet av nyanställd personal som har genomgått gymnasie- eller vuxenutbildning och/eller yrkeshögskoleutbildning inom hälsa- vård- och omsorgsområdet är tillgodosett 2024
 • Behovet av bas- och specialistutbildningar till redan anställd personal kan år 2024 tillgodoses utifrån arbetsmarknadens behov

Framtidssäkrar du din karriär i Uppsala län?

Vård- och omsorgscollege i Uppsala län är en branschorganisation som samarbetar och formar att det du utbildare dig till motsvarar kraven för en anställning. Frågor som exempelvis arbetsplatslärande, handledare, arbets- och studiemiljö, utvecklingsmöjligheter, kompetens och inkludering diskuteras. Allt detta för att du ska ha rätt förutsättningar för att få jobb efter din utbildning, kunna utvecklas vidare på din arbetsplats och vara en bra medarbetare för dina kollegor och de brukare eller patienter som du möter i ditt arbete.

När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Här har alla chansen att tycka till och på så sätt formas utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig attraktiv!

På vems uppdrag verkar Vård- och omsorgscollege i Uppsala län?

På uppdrag av den Regionala ledningsgruppen (RLG) har en återansökan inlämnats och godkänts och vi är nu certifierade ytterligare 5 år till och med år 2024. Det innebär att samverkansavtalet är undertecknat av länets kommundirektörer och Regiondirektören.

 

Medverkande parter

I VO-College Uppsala län ingår kommunerna Uppsala, Östhammar, Enköping, Knivsta, Håbo, Heby och Tierp tillsammans med Region Uppsala, kommunala- och privata arbetsgivare, fackförbundet Kommunal, ungdomsgymnasiet, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan, Uppsala universitet och arbetsförmedlingen.

Privata arbetsgivare: Attendo, Förenade Care, Norlandia Care, Nytida, Stiftelsen Samariterhemmet, Stiftelsen Andreas Ands minne, Frösunda Omsorg, Mo Gård

Privata utbildningsanordnare: Cultus, KUI och MoA Lärcentrum .

Utbildningar

 • Vård- och omsorgsprogrammet – ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen
 • Barn- och ungdomsprogrammet - ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen
 • Vårdbiträdesutbildning - vuxenutbildningen
 • Undersköterska med specialistkompetens inom socialpsykiatri - YH-utbildning 
 • Undersköterskeutbildning på distans

Utbildare och skolor

VO-College Uppsala läns styrgrupp

VO-College Uppsala läns styrgrupp har det övergripande ansvaret för verksamheten och representanterna utses av kommundirektörerna i de kommuner som ingår i samverkan och regiondirektör

Nyheter

 • 30mar2020

  Handledarutbildning för apl (arbetsplatsförlagt lärande) i Uppsala - OBS NYTT DATUM!!!

 • 3feb2020

  Ny processledare Uppsala län

 • 4dec2019

  Handledarutbildning för arbetsplatslärande (apl) i Enköping

 • 26aug2019

  Handledarutbildning för arbetsplatslärande (apl)

 • 4jun2019

  Nominering till Årets handledare i Uppsala län 2019

 • 29maj2019

  Nu startar en spännande samverkansresa

 • 9apr2019

  Verksamhetsplan 2018

 • 5apr2019

  Lyft språket på jobbet!

 • 6mar2019

  VO-College Uppsala läns återansökan

 • 13feb2019

  Favorit i repris om Uppsalas Deltävlingen den 23 januari 2018