Utbildning till språkombud

Som Språkombud stöttar du dina kolleger som behöver utveckla sitt språk. Tillsammans  med din chef arbetar ni för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande, för en bättre  kommunikation. 

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som är en medarbetare inom vård och omsorg och som är väl förtrogen med  arbetsplatsens verksamhetsområde. Du har vilja och mod att tala inför medarbetare, kollegor och chefer, till  exempel på APT. Du behärskar svenska språket väl. Språkombuden kan ha svenska som modersmål eller  som andraspråk. Du är nyfiken på språk, kommunikation och kultur. 

Vad kommer jag att kunna efter avslutad utbildning?

 • Ha verktyg för att stötta dina kollegor när det gäller språkutveckling
 • Veta hur olika dokument kan förenklas och göras tydligare
 • Implementerat rollen i den egna verksamheten och öppnat upp för en lärande och språkutvecklande arbetsplats  

Hur utbildningen är uppbyggd?

Utbildningen är uppbyggd enligt modellen "blandat lärande" och består av:

 • Fyra obligatoriska fysiska träffar – en dag i månad, under cirka sex månaders tid
 • Tre webbutbildningar + introduktion 
 • Diskussioner i slutna Facebookgrupper/eller andra plattformar
 • Arbetsuppgifter som är kopplade till din arbetsplats (det krävs ca 2 dagar för att genomföra uppgifterna)

Exempel på innehåll i utbildningen:

 • Kunskap om andraspråksutvecklingen, andraspråksrelaterade hinder, stöttning av andraspråkstalare
 • Reflektionens betydelse för lärande och språkutveckling
 • Interkulturell kommunikation
 • Kommunikationens betydelse för mötet mellan omsorgstagare, närstående och personal
 • Konkreta exempel och metoder för stöttning och språkutveckling på en arbetsplats.

Hur anmäler jag mig till utbildningen?

Kontakta din chef för att anmäla dig. Språkombudsutbildningar genomförs inom regionala eller lokala Vård- och omsorgscollege.

_____________________________________________________

Språkombud

Utbildning till språkombud

Webbdelar och material

Utbildning till språkombudsutbildare

Info till chefer

Info till regionala VO-College

Filmer

Stödmaterial. Handbok - Lyft språket på jobbet!

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt