VO-College

Diplom för vårdbiträde

VårdbiträdeFoto: Designed by Freepik

Elever som har gått utbildning till vårdbiträde i ett VO-College har rätt att få ett diplom som styrker det.

Som en följd av den avsiktsförklaring som träffats mellan Sveriges kommuner och regioner och Kommunal om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård har föreningen Vård- och omsorgskollege godkänt utbildningen till vårdbiträde. Elever som genomfört utbildningen får ett diplom.

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng från Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnen.

För att få diplom för vårdbiträde ska eleven vara godkänd i följande ämnen:

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Kursen Svenska 1/Svenska som andra språk 1 kan komma att bytas ut mot annan form av utbildning i svenska.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com