VO-College

Exempel från olika VO-College

Idé

På den här sidan kommer vi presentera exempel på hur olika VO-College arbetar med handledarutbilnding. 

1. Regionala samordnarna i Gävleborg, Norrbotten och Uppsala län såg behov av att utveckla ett material för att säkerställa en likvärdighet i handledarutbildningen i respektive län på ett resurseffektivt sätt. Ett gemensamt utvecklingsarbete genomfördes under 2019, som nu resulterat i ett material som kan användas.

2. VO-College Fyrbodal delar med sig av sitt upplägg av handledarutbildningen