VO-College

Utbildning till steg 3-handledare

Nio av VO-College regioner har startat eller planerar att starta utbildningar för steg 3-handledare. Ytterligare åtta regioner är intresserade av att följa efter. Det visar en enkät till samtliga regioner som nyligen genomförts.

VO-College har sedan flera år tillbaka nationella riktlinjer för handledarutbildning i tre steg. Sedan 2016 finns riktlinjerna för steg 1 och steg 2 inom VO-College. Handledarutbildningens tredje steg, som leder till att man blir handledare för handledare, är ett erbjudande som inte omfattas av riktlinjerna. Men behovet av steg 3-utbildningar är stort i många delar av landet, varför flera regioner nu alltså har startat eller är på väg att starta utbildningar.

– Vi startar med vår första grupp om upp till 20 personer nu i februari, säger Aisha Amin, som är regional processledare på VO-College i Stockholmsregionen.

Aisha Amin och hennes kollega Eva Peuravaara har tagit fram ett metodmaterial för utbildningen, baserat på VO-College nationella material.

– Vi har även använt en del av det material som tagits fram i Västernorrland. Det är verkligen en av de stora fördelarna med att vi är ett stort nätverk inom VO-College, vi hjälper och lyfter varandra, säger Eva Peurvaara.

Aisha Amin

Eva Peuravaara

Västernorrland startade 2019

I Västernorrland körde man sin första steg 3-utbildning våren 2019. Det var 23 personer som fullföljde utbildningens alla fem dagar från januari till maj.

– Vi lät de lokala ordförandena, tillsammans med ledningen i den egna kommunen, välja ut personer som man trodde skulle passa. De mindre kommunerna tog ut två var medan det var fler från större. Från regionen hade vi tre deltagare, berättar Ingrid Säterberg som är processledare inom VO-College Västernorrland och varit med och tagit fram materialet till samtliga steg inom handledarutbildningen.

De som valdes ut till steg 3-utbildningen var samtliga undersköterskor som hade gått både steg 1 och steg 2 i handledarutbildningen.

I Västernorrland avvaktar man med att köra igång nästa utbildningsomgång för att först följa upp hur uppdragen för steg 3-handledarna fungerar.

– Själva utbildningen fungerade väldigt bra. Det var en fantastisk grupp erfarna handledare som var beredda att lära mer om pedagogiskt ledarskap, mötesmetoder, lärande i arbetslivet, mångfald, och som klev in i uppdraget som handledare för handledare. Men vi behöver följa upp och förtydliga så att steg 3-handledarna får utrymme och möjligheter att jobba med det nya uppdraget för att skapa lärande och utveckling. Steg 3-handledarna är den stora möjligheten få verksamheterna att förstå hur de ska ta tillvara den kompetens som handledare har, menar Ingrid Säterberg.

I Kronoberg har Ingrid Säterberg tillsammans med Catarina Lindahl-Petäjä utbildat 15 steg 3-handledare med utgångspunkt från det nationella innehållet samt med stöd av material från Västernorrland. I Kronoberg har man kommit lite längre i  organisering av handledare och speciellt  i region Kronoberg , som har tydliga uppdrag för steg 3-handledarna, enligt Ingrid Säterberg.

Ingrid Säterberg

 

Blir en utvecklingsmotor

Handledare blir ofta en form av utvecklingsmotor när de kommer in i verksamheterna. Deltagarna växer rejält under utbildningen, framhåller Aisha Amin.

– Jag har flera gånger hört, ”vad har du gjort med personen, de styr ju om hela arbetsplatsen”. Och då har de bara gått steg 2, säger Aisha Amin och skrattar.

– Vi tar höjd för att de här blir nyckelpersoner, vi vill ge dem den känslan och de verktygen att de kan bli en del av verksamhetsutvecklingen. Samtidigt är det viktigt att de kan verka utifrån arbetsplatsens behov och i samarbete med sin närmaste chef och kollegor, säger Aisha Amin.

Vill du veta mer om erfarenheterna från Stockholm, Västernorrland eller Kronoberg? Kontakta i så fall någon av de ansvariga:

Aisha Amin: aisha.amin@edu.stockholm.se

Ingrid Säterberg: ingrid.saterberg@kfvn.se

Catarina Lindahl-Petäjä: catarina.lindahl-petaja@kronoberg.se

VO-College riktlinjer och utbildningsmaterial för handledarutbildning.

handledning
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com