Lathund inför certifiering av anslutande utbildare

Det är vanligt att enskilda utbildare vill ansluta till lokala VO-College och den processen skiljer sig från en lokal certifiering. För att göra processen tydlig har vi satt ihop några punkter som är bra för dig som regional samordnare att tänka på.

 • Bjud in eller uppmana lokalt college att bjuda in utbildaren till ett möte angående VO-College syfte och organisation. Informera mer specifikt om lokalt college arbete med de lokala målen. Ge dem den lokala ansökan så att de kan sätta sig in i den och komma med frågor.
 • Informera om den nationella hemsidan och det stöd som finns där för ansökan. Dokumenten uppdateras kontinuerligt så se till att skriva ut nytt material om du vill dela ut något.
 • Ansökan ska följa instruktionen på hemsidan.
 • De lokala målen skrivs in i ansökan. Utbildaren ska inte sätta upp egna mål för samverkan i VO-College utan ställa sig bakom de lokala målen och beskriva på vilket sätt de kan bidra till att målen uppfylls.
 • Utbildaren ska också teckna acceptansavtal om att de ställer sig bakom den lokala ansökan, gällande avtal och nationella riktlinjer. Mall finns på hemsidan.
 • Informera om nationella riktlinjer för handledarutbildning och validering samt att de finns att ladda ner från hemsidan.
 • Utbildningen ska möte det lokala behovet av arbetskraft inom vård och omsorg.
 • Utbildaren ska ha kollektivavtal.
 • Om ansökan godkänns lokalt och regionalt skickas den sedan vidare till det nationella kansliet.
 • Kansliet utser en certifierare som tar kontakt med regional samordnare och föreslår tre alternativa datum för certifieringsbesök. Regional samordnare kontaktar alla de som ska vara med vid certifieringsbesöket: Lokal ordförande, rektor eller motsvarande, den som skrivit ansökan, Kommunal och regional samordnare. Om det inte går att få ihop alla vid något av föreslagna datum får regional samordnare komma med nytt förslag på datum då alla kan. Elever och lärare ska också finnas på plats vid certifieringsbesöket.
 • Informera utbildaren att de får besök av en certifierare och vilka som ska vara med.
 • Besöket tar en dag, program finns på hemsidan. Regional samordnare ska vara med hela dagen. Lokal ordförande samt rektor eller motsvarande och den som skrivit ansökan, är med vid det inledande mötet och vid summeringen av dagen. Kommunal är med vid det inledande mötet. Lokal ordförande är välkommen att vara med hela dagen om hen har möjlighet till det.

Länkar
Information och mallar 
Handledarutbildning
Validering

Nyheter

 • 5aug2020

  Statsbidrag för utveckling av branschvalidering

 • 17jun2020

  På väg mot en efterlängtad sommar

 • 17jun2020

  Semesterstängt på kansliet

 • 17jun2020

  Nyhetsbrev 2 2020

 • 11jun2020

  Reglering av undersköterskeyrket

 • 9jun2020

  Slutrapport Fokus Yrkesutbildning VO

 • 9jun2020

  Löpande info om Äldreomsorgslyftet

 • 5jun2020

  Ändring av skollagen för komvux

 • 1jun2020

  MYH har publicerat omvärldsanalys för 2020

 • 20maj2020

  VO-College medverkar på TV-sänd temadag