Lathund inför certifiering av anslutande utbildare

Det är vanligt att enskilda utbildare vill ansluta till lokala VO-College och den processen skiljer sig från en lokal certifiering. För att göra processen tydlig har vi satt ihop några punkter som är bra för dig som regional samordnare att tänka på.

 • Bjud in eller uppmana lokalt college att bjuda in utbildaren till ett möte angående VO-College syfte och organisation. Informera mer specifikt om lokalt college arbete med de lokala målen. Ge dem den lokala ansökan så att de kan sätta sig in i den och komma med frågor.
 • Informera om den nationella hemsidan och det stöd som finns där för ansökan. Dokumenten uppdateras kontinuerligt så se till att skriva ut nytt material om du vill dela ut något.
 • Ansökan ska följa instruktionen på hemsidan.
 • De lokala målen skrivs in i ansökan. Utbildaren ska inte sätta upp egna mål för samverkan i VO-College utan ställa sig bakom de lokala målen och beskriva på vilket sätt de kan bidra till att målen uppfylls.
 • Utbildaren ska också teckna acceptansavtal om att de ställer sig bakom den lokala ansökan, gällande avtal och nationella riktlinjer. Mall finns på hemsidan.
 • Informera om nationella riktlinjer för handledarutbildning och validering samt att de finns att ladda ner från hemsidan.
 • Utbildningen ska möte det lokala behovet av arbetskraft inom vård och omsorg.
 • Utbildaren ska ha kollektivavtal.
 • Om ansökan godkänns lokalt och regionalt skickas den sedan vidare till det nationella kansliet.
 • Kansliet utser en certifierare som tar kontakt med regional samordnare och föreslår tre alternativa datum för certifieringsbesök. Regional samordnare kontaktar alla de som ska vara med vid certifieringsbesöket: Lokal ordförande, rektor eller motsvarande, den som skrivit ansökan, Kommunal och regional samordnare. Om det inte går att få ihop alla vid något av föreslagna datum får regional samordnare komma med nytt förslag på datum då alla kan. Elever och lärare ska också finnas på plats vid certifieringsbesöket.
 • Informera utbildaren att de får besök av en certifierare och vilka som ska vara med.
 • Besöket tar en dag, program finns på hemsidan. Regional samordnare ska vara med hela dagen. Lokal ordförande samt rektor eller motsvarande och den som skrivit ansökan, är med vid det inledande mötet och vid summeringen av dagen. Kommunal är med vid det inledande mötet. Lokal ordförande är välkommen att vara med hela dagen om hen har möjlighet till det.

Länkar
Information och mallar 
Handledarutbildning
Validering

Nyheter

 • 10okt2019

  Startskott för skoltävlingar i vård och omsorg

 • 23sep2019

  VO-College Fyrbodal – goda möten utvecklar regionalt och lokalt arbete

 • 23sep2019

  Vård- och omsorgscollege medverkar i Skolverkets försök med yrkesprov

 • 13sep2019

  Jonnas tips – Så blir du en av världens bästa undersköterskor

 • 6sep2019

  Välkommen till språkdagen 4 december i Stockholm

 • 2sep2019

  Välkommen till Rikskonferens 2019

 • 28aug2019

  Brons i Yrkes-VM till undersköterskan Jonnas Mjörnell

 • 16aug2019

  Filmen om Jonna

 • 7aug2019

  Yrkes-VM i Kazan – Snart dags för Jonna

 • 27jun2019

  Semesterstängt på kansliet 8-28 juli