VO-Collegeveckan 2018

VO-Collegeveckan 2018, som anordnades vecka 42, fylldes av lokala och regionala aktiviteter för att lyfta vård- och omsorgssektorn runt om i Sverige. Att delta under och att anordna VO-Collegeveckan är frivilligt och sker efter lokala och regionala förutsättningar. Här kommer en sammanställning av VO-Collegeveckan 2018, inrapporterat innan, under och efter veckan.

Läs mer om VO-Collegeveckan.

Fyrbodal

I Fyrbodal informerade representanter ur den lokala styrgruppen om Vård- och omsorgscollege. På branschdagen på gymnasiet i Bengtsfors deltog Fyrbodals regionala samordnare.

Gävleborg

Årets handledare i Gävleborg utsågs på en prisutdelning i veckan. Av praktiska skäl sköts prisutdelningen av ”Årets arbetsplats”, som utses av regionala VO-Colleget årligen, till veckan efter. Klockarbo dagverksamhets prisades för sitt goda bemötande dels av de med demenssjukdomar men också gentemot varandra, som uppskattas av så väl brukare som nutida och framtida medarbetare. Läs mer om det på Söderhamns hemsida.

Halland

Till VO-Collegeveckan produceras en film med personal från olika yrkesutgångar inom vård och omsorg som medverkande. Den visades som en introduktion till veckan. Under veckan arrangerades två förmiddagar med föreläsningar, vernissage med olika tekniska hjälpmedel samt musik. Exempelvis hölls en föreläsning om ”Artificiell Intelligens - vad är det och vad kan det innebära inom vård och omsorg?” och Ung Cancers föreläste om ”Cancer på tröskeln till livet”. Årets Handledare i Halland intervjuades också.

På Kungsmässan i Kungsbacka den 16 oktober fanns lokala VO-Colleget representerat. Besökare fick mingla med elever, personal och kunder som kom från samtliga verksamheter. Utöver detta fanns också regional samordnare och nio andra medarbetare inom vård och omsorgs på plats på Gymnasiemässan. Där visade man en informationsfilm om undersköterskeyrket med VR-glasögon.

Jämtland

I Östersund hölls en inspirationsdag med temat ”Framtidens möjligheter – digitalisering inom VO”. Dialyssköterskor, strateger, undersköterskor, med flera, fanns bland de som föreläste exempelvis om påsdialys, e-hälsa och glesbygd respektive ”konsten att verka i en uppkopplad värld”. En föreläsning av delprojektledaren inom handledning, till VO-College pågående ESF-projekt ”Fokus Yrkesvägar VO” hölls också.

Kalmar län

Vård- och omsorgscollege Kalmar län anordnade temadagen ”Handledarens dag” i Oskarshamn. Dagens huvudsakliga syfte var att uppmärksamma regionens handledare och deras viktiga uppdrag i bemötandet av nya kollegor och praktiserande elever, och att fungera som ett erfarenhetsutbyte. På programmet stod bland annat att utse regionens Årets handledare, kombinerad yrkes- och språkpraktik samt en extern föreläsare.

På måndagen stod vårdlärare i entrén på Kunskapsnavet i Kalmar och informerade om vård- och omsorgsutbildningen. Kalmars vård- och omsorgvuxenutbildning hade öppet hus under vecka 42. Flykting och integrationsprojektet BAS Kalmar bjöds in till ett lektionsbesök, där vård- och omsorgseleverna berättade om utbildningen.

I Vimmerby var bland annat enhetschefer inom omsorgen inbjudna till fredagsfika och samtal kring samverkan.

Öppet hus.

Kronoberg

Det lokala VO-Colleget Kronoberg Västra lanserade #StoltUndersköterska under VO-Collegeveckan i år. Syftet med att sprida detta är att lyfta undersköterskeyrket, för att få både medarbetare och elever att förstå hur värdefulla de är samt för att synliggöra det viktiga arbetet som görs. Invigningen av detta ägde rum i Älmhult under måndagen. Läs mer om det på Älmhults kommuns hemsida.

Norrbotten

I Boden, Norrbotten, hölls en föreläsning om psykisk ohälsa för förstaårselever på Björknäsgymnasiet. Tredjeårseleverna besökte även Region Norrbotten på ett studiebesök. Elever på högstadieskolor i Bodens kommun fick besök av vårdlärare, som beskrev sina yrkesroller. I gallerian hade verksamheterna olika temadagar hela veckan. På torsdagen i Älvsbyn fanns lokala VO-College utstationerad på högstadiet för att marknadsföra sin utbildning, tillsammans med representanter från hälsocentralen, brand- och räddningstjänsten, de kommunala verksamheterna, yrkesvägledare samt Kommunal.

Den 17 oktober var det VO-Collegedag i Piteå med föreläsningar och minimässa, samt en filmvisning för högstadieelever tillsammans med elever på vård- och omsorgsprogrammet liksom yrkesverksamma. I Luleå hölls föreläsningar dagligen i stadshuset med koppling till vård och omsorg, exempelvis om fallprevention för äldre. I Haparanda var niondeklassare inbjudna till vård- och omsorgslokalerna på Tornedalsskolan, i samarbete med vårdlärare. Där fanns bland annat en simulation av en vårdavdelning. Vård- och omsorgselever i årskurs 3 ordnade en tipspromenad, visade film, kollade blodtryck och blodsocker. Ambulanspersonal medverkade.

Besök på vård- och omsorgsprogrammet i Haparanda.

Skåne

En presentation med information riktad till olika verksamhetsområdens enhetschefer hölls under onsdagen den 17 oktober på Helsingborgslasarettet. Bland annat informerade man om VO-College och vad samverkan inom VO-College innebär. Förhoppningen är att aktiviteten ska fortlöpa med information och dialog till enhetschefer lokalt, alltså inom Vård och omsorg AB Höganäs, Vård och omsorgsförvaltning Helsingborg, LSS samt privata vårdgivare.

I Eslöv fick årskursåtta-elever från Norrevångsskolan testa på att kolla sin handhygien och förflyttas med en sänglyft, för att nämna några av aktiviteterna som anordnas i samband med deras VO-Collegevecka.

Sjuhärad

Ett nyhetsbrev om VO-College skickades ut under VO-Collegeveckan i Sjuhärad.

I Marks kommun anordnade den lokala styrgruppen MUST (Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo) en mini-mässa i Kunskapens hus, där vård- och omsorgsprogrammet finns både för gymnasieskolan och vuxenutbildningnen. Ditbjudna var allmänheten, elever i årskurs 8 samt de övriga eleverna på skolan. På mini-mässan höll bland annat De Synskadas Förening i en aktivitet där man fick uppleva hur det är att ha en stark synnedsättning.

                          

Mini-mässan som lokala VO-College MUST anordnade.

Stockholm

I Stockholm hölls en dag på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) om kompetensutveckling för vårdlärare och rektorer med fokus på ”Teknik i vården”, som sker i samverkan med KTH. Sedan anordnades en dag med vård och omsorg som tema för elever på VO-programmet, där inspiratörer och årets vinnare i Yrkes-SM deltog. Bland utställarna fanns utbildare, fack, politiker så väl som yrkesverksamma. Karolinska Institutet, Carpe och Stockholms läns landsting var några av dessa.

Sörmland

I Sörmland arrangerades en temadag på onsdagen den 17 oktober för alla lokala styrgrupper liksom den regionala styrgruppen. Två av delprojektledarna i VO-College ESF-projekt ”Fokus Yrkesutbildning VO” var ditbjudna att tala om deras delprojekt, nämligen Språk och kommunikationskompetens respektive Attraktion. 

                          

Temadagen den 17 oktober.

En mässa arrangerades i Eskilstuna där man presenterade hur man arbetar i kommun och landsting. Mässan riktade sig till vuxna och ungdomar. Ungdomsgymnasiet i Katrineholm hade öppet hus en kväll.

Mässan i Eskilstuna.

Uppland

Upplands tema för årets VO-Collegevecka var ”Språkombud – en länk mellan utbildning och arbetsliv”. Bland annat hölls föreläsningar kopplade till temat, som väckte många reflektioner bland åhörarna.

Västernorrland

I Örnsköldsvik in chefer, fackligt förtroendevalda, arbetsförmedlare och respektive lokal styrgrupp in till ett lokalt seminarium för projektet kring steg 3-handledare och utvecklingen av handledar- och lärandeorganisation.

Upplevelseverkstäder för åttonde- och niondeklassare anordnades i Ljungaverk, där de fick träffa personal ur vård- och omsorgsyrkesgrupper. De presenterade även en film, som beskriver möjligheterna med yrken inom vården. Se filmen här:

Östergötland

En dag om val av yrkesutgång arrangerades i Motala, Östergötland. Företrädare från vård- och omsorgsverksamheter fanns på plats för att berätta mer om sina yrken. VO-College Linköping med representanter från verksamheter, Kommunal och utbildningsanordnare fanns hela VO-Collegeveckan synliga med en monter i ett köpcentrum för att uppmärksamma utbildningar och yrken i branschen.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt