Vuxna och arbetssökande

Här hittar du information och aktiviteter som är framtagna för att vägleda, informera och  inspirera vuxna och arbetssökande till utbildning och arbete i branschen. En viktig målgrupp för kompetensförsörjning i vård och omsorg.

Aktiviteter: 

NKR synliggör området stöd till personer med funktionsnedsät

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt