Vuxna och arbetssökande

Här hittar du information och aktiviteter som är framtagna för att vägleda, informera och  inspirera vuxna och arbetssökande till utbildning och arbete i branschen. En viktig målgrupp för kompetensförsörjning i vård och omsorg.

Aktiviteter: 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR