Yngre barn

Drömmar och visioner om vad vi "ska bli när vi blir stora" bygger inte enbart på ett beslut som fattas terminen innan det är dags att söka till gymnasiet. Våra yrkesval präglas av en kombination av olika faktorer under hela uppväxten, vår miljö och våra förutsättningar. Därför finns det en poäng med att rikta informationsinsatser redan till yngre barn än de som går i högstadiet. Här är det viktigt att nå fram med budskapet på ett sätt som är äkta, lekfullt, spännande och roligt!

Aktiviteter:

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan