Yrkesmässa - "De Gula T-shirtarna"

Aktiviteten "Gula T-Shirtarna" startade och användes först av VO-College Örebro län på en Yrkesmässa. Syftet var att presentera olika yrken inom olika branscher. Målet och tanken var att visa på bredden av yrken inom vård- och omsorgsområdet och ge besökare chansen att tala med olika personer som jobbar inom olika verksamheter och med olika arbetsuppgifter. Detta för att locka fler personer till utbildning och branschen.

Genomförandet gick till så att det fanns fem olika stationer (ståbord) som representerade fem olika yrken. Personerna som ”jobbade” vid borden hade alla gula T-shirtar med olika yrkeskategorier på framsidan: Undersköterska, Personlig assistent, Stödassistent, Skötare eller Boendestödjare. På ryggen fanns Vård- och omsorgscollege logga. Det var också ett antal personer med gula T-shirtar utan yrke på framsidan, men med logga på ryggen, som jobbade med att ”få in” besökare i vår monter och informerade allmänt.

Besökarna fick sedan gå runt till de olika borden och tala med personerna som jobbar inom de olika yrkena. Vissa visste vilket yrke de var intresserade av och talade med de personerna direkt men de flesta gick runt till flera och fick en bred bild av branschen. Representanterna informerade om sitt yrke, hur en arbetsdag ser ut, vilken utbildning de har, vilka utvecklingsmöjligheter som finns och övriga frågor som besökarna ville ha svar på.

Personerna som representerade de olika yrkeskategorierna var av olika kön, olika etnicitet och olika ålder, så att fler skulle kunna identifiera sig med yrkesrollen och branschen.  

Målgrupp

Vuxna/arbetssökande, Elever som går på högstadiet, Vårdnadshavare

Viktigt att tänka på?

Är det en välbesökt mässa eller liknande kan det vara bra att vara fler personer med samma yrke, så att man kan hjälpas åt och byta av varandra. Också viktigt att tänka på att ha med personer från olika verksamheter och med olika bakgrund i förhållande till ålder, kön och etnicitet. I VO-College Örebro län var man noga med att personerna representerade yrket och inte vilken verksamhet de kom ifrån.

Ansvarig funktion

Arbetsgrupp i form av yrkesambassadörer och regional processledare för VO-College.

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt