Anmäla tävlande till regionala deltävlingar 2018

2018 hålls Yrkes-SM i Uppsala. De som tävlar i vård och omsorg kvalificera sig genom att vinna en regional deltävling. Deltävlingarna hålls den 23 januari i Vilhelmina, Uppsala, Falköping, Ljungby och Malmö.

Skolor som vill vara med och tävla anmäler elever eller yrkesverksamma tidigare elever till deltävlingarna. Anmälan görs direkt till den deltävling som passar bäst. Antalet tävlande per deltävling är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

Ett syfte med yrkestävlingar är att synliggöra yrkesområdet och visa vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg. Det är viktigt att känna till att det finns förväntningar på de tävlande att medverka i olika marknadsföringsinsatser.

Tänk på att det krävs både tid och engagemang för att tävla.

Vinnarna av deltävlingarna går vidare och tävlar vid Yrkes-SM i Uppsala den 25-27 april 2018. Vinnaren av Yrkes-SM tävlar sedan vid Yrkes-VM i Ryssland 2019.

Anmälan

Anmälan görs direkt till arrangören. Anmälningstiden startar klockan 12:00 den 13 november och slutar klockan 12:00 den 8 december.

Skolan mejlar anmälan till kontaktpersonen för den deltävling som passar bäst. Anmälan är bindande. Om anmälan kommer in före eller efter utsatt tid är den ogiltig. En lista över kontaktpersonerna finns längre ner på sidan.

Skolorna kan anmäla en tävlande var. Om det är många från en och samma skola som vill tävla får skolan själv arrangera någon form av uttagning. Om en skola inte hinner med att ordna uttagning före den 8 december kan de anmäla skolan som tävlande och komplettera med namn senast den 18 december.

Tävlingscase att öva på

Under tävlingen får de tävlande olika uppgifter att lösa i ett vård och omsorgscase. För att de ska kunna träna inför  deltävlingen finns ett case att öva på. Det ligger under bifogade filer tillsammans med tillhörande domarprotokoll.

Förutsättningar för att tävla

De som tävlar ska gå tredje året på Vård- och omsorgsprogrammet, vuxenutbildningen eller vara yrkesverksamma inom vård och omsorg och ha fullföljt Vård- och omsorgsprogrammet. Tävlande får inte vara äldre än 21 år under 2018 på grund av åldersgränser på internationell nivå. Den som är yrkesverksam anmälas av sin tidigare skola.

Tävlande ska ha godkänt i samtliga avslutade kurser alternativt yrkesexamen, vilket är en förutsättning för att få tävla i SM. Om kravet inte uppfyllts går SM-platsen till den som är bäst placerad i turordning i samma deltävling. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tävla.

Kostnader

Anmälningsavgiften till deltävlingen är 750 kr och betalas av skolan när den har fått bekräftelse om plats. I avgiften som betalas till arrangören av deltävlingen ingår lunch och fika för tävlande och en coach. Arrangören står för kostnaderna kring deltävlingen med undantag för resor. Dessa ska skolan betala själv.

Antalet tävlande är begränsat och de som anmäler sig först är de som får vara med i tävlingen. Skolor inom VO-College har förtur men även skolor som inte är med i VO-College kan tävla i mån av plats.

Kontaktpersoner i regionala deltävlingar

     
Uppsala Stefan Nyhem Kontakta Stefan Nyhem
Falköping Gabriella Pirklbauer Kontakta Gabriella Pirklbauer
Ljungby  Jakob Wide  Kontakta Jakob Wide
Malmö  Kristin Sjöholm  Kontakta Kristin Sjöholm

Om du har frågor om en specifik deltävling så hör av dig till kontaktpersonen för den deltävlingen. För mer övergripande frågor kontakta Ann Gripenlöf på VO-College kansli.

 

 
 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare