Regionala deltävlingar inför Yrkes-SM

Den 20 januari 2022 anordnar regionala Vård- och omsorgscollege deltävlingar för att utse tävlande vid Yrkes SM i Växjö den den 10-12 maj samma år. För att få sex tävlande som går vidare till SM är ambisionen att arragera sex deltävlignar fördelade över landet. Skolor kan anmäla elever eller tidigare elever till deltävlingarna. 

Arrangera en regional deltävling

Regionala Vård- och omsorgscollege kan anmäla intresse om att attangera en regional deltävling. Läs mer om att arrangera en deltävling.

Att synliggöra yrket

Ett syfte med yrkestävlingar är att synliggöra yrkesområdet och visa vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg. Det är viktigt att känna till att det finns förväntningar på de tävlande att medverka i olika marknadsföringsinsatser.

De tävlande och deras coacher får räkna med att lägga mycket tid och engagemang på tävlingen.

Tävlingscase att öva på

Tävlingen är utformad som ett rollspel med statister där den tävlande får olika uppgifter att lösa. Hur väl den tävlande klarar uppgifterna bedöms utifrån fem givna kriterier. 

Bedömningskriterier

  • Vårdtagare i fokus - etiska färdigheter 

  • Interaktions- samarbets- och kommunikationsförmåga    
  • Behärskande av arbetsprocessen, arbetsmetoder, arbetsmaterial och arbetsredskap      
  • Behärskande av arbetssäkerhet, ergonomi och estetiska färdigheter 
  • Självutvärdering    

Ett övningscase finns att öva på inför tävlingen. Du hittar det under bifogade filer.                                                                                                                              

Förutsättningar för att tävla

De som tävlar ska gå tredje året på Vård- och omsorgsprogrammet, vuxenutbildningen eller vara yrkesverksamma inom vård och omsorg och ha fullföljt Vård- och omsorgsprogrammet. Tävlande får inte vara äldre än 21 år under 2022 på grund av åldersgränser på internationell nivå. Den som är yrkesverksam anmälas av sin tidigare skola.

Tävlande ska ha godkänt i samtliga avslutade kurser alternativt yrkesexamen, vilket är en förutsättning för att få tävla i SM. Om kravet inte uppfyllts går SM-platsen till den som är bäst placerad i turordning i samma deltävling. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tävla.

Nytt koncept för skoltävlingar i årskurs 1, 2 och 3

Tillsammans med WorlSkills har vi tagit fram ett nytt koncept för skoltävlingar som riktar sig till elever i årskurs 1, 2 och 3. Skolor som använder konceptet skapar en bra grund i utbildningen och bättre förutsättningar för att anmäla elever i årsksurs 3 till deltävlingarna. Elever som tränat redan i årskurs 1 och 2 har bättre förutsättningar för en bra placering i deltavlingen och de tävlingar som följer.  

 

 
 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt