Regionala deltävlingar inför Yrkes-SM

Den 21 januari 2020 arrangerades regionala deltävlingar för att kvalificera elever och yrkesverksamma till Yrkes SM i vård och omsorg. Deltävlingarna hölls i Falköping, Härnösand, Linköping, Ljungby och Malmö.

Vinnarna av deltävlingarna skulle gått vidare och tävlat vid Yrkes SM i Helsingborg den 22-24 april 2020. Men på grund av Covid 19 och förbudet mot arrangemang med fler än 50 deltagare ställdes Yrkes SM in. Därmed har Sverige inte heller någon tävlande i vård och omsorg vid Yrkes VM i Kina 2021. 

Deltävlingar på fem orter i landet

Gymnasieskolor på sex orter, spridda över landet, arrangerade deltävlingarna. Arrangörerna var Ållebergsgymnasiet Falköping, Härnösands gymnasium, Bigittaskolan Linköping,  Sunnebogymnasiet i Ljungby, Universitetsholmens gymnasium Malmö och Rudbecksgymnasiet Örebro.

 

Ort   Kontaktpersoner

Falköping

  Else-Britt Persson
Härnösand   Andreas Vikdahl

Linköping

  Magdalena Hammar

Ljungby

  Jakob Wide

Malmö

 

Elisabeth Olanders

 

   

Ett syfte med yrkestävlingar är att synliggöra yrkesområdet och visa vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg. Det är viktigt att känna till att det finns förväntningar på de tävlande att medverka i olika marknadsföringsinsatser.

De tävlande och deras coacher får räkna med att lägga mycket tid och engagemang på tävlingen.

Vinnare vid deltävlingarna

Sex yrkesskickliga och taggade ungdomar kvalificerade sig till Yrke SM men fick tyvärr inte tävla. Här kan du läsa mer om dem och deras tankar inför tävlingen innan den ställdes in.

Yrkes SM 2022

Yrkes SM arrangeras vart annat år och nästa gång blir 2022. Då hoppas vi på stort intresse från skolor att arrangera deltävlingar och att många skolor anmäler elever som vill tävla och mäta sina yrkeskunskaper i vård och omsorg.

 

Tävlingscase att öva på

Tävlingen är utformad som ett rollspel med statister där den tävlande får olika uppgifter att lösa. Hur väl den tävlande klarar uppgifterna bedöms utifrån fem givna kriterier.

Bedömningskriterier

  • Vårdtagare i fokus - etiska färdigheter 
  • Interaktions- samarbets- och kommunikationsförmåga    
  • Behärskande av arbetsprocessen, arbetsmetoder, arbetsmaterial och arbetsredskap      
  • Behärskande av arbetssäkerhet, ergonomi och estetiska färdigheter 
  • Självutvärdering                                                                                                                                                                                           

Ett övningscase finns att öva på inför tävlingen. Du hittar det under bifogade filer. 

Förutsättningar för att tävla

De som tävlar ska gå tredje året på Vård- och omsorgsprogrammet, vuxenutbildningen eller vara yrkesverksamma inom vård och omsorg och ha fullföljt Vård- och omsorgsprogrammet. Tävlande får inte vara äldre än 21 år under 2020 på grund av åldersgränser på internationell nivå. Den som är yrkesverksam anmälas av sin tidigare skola.

Tävlande ska ha godkänt i samtliga avslutade kurser alternativt yrkesexamen, vilket är en förutsättning för att få tävla i SM. Om kravet inte uppfyllts går SM-platsen till den som är bäst placerad i turordning i samma deltävling. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tävla.

Nytt koncept för skoltävlingar i årskurs 1, 2 och 3

Tillsammans med WorlSkills har vi tagit fram ett nytt koncept för skoltävlingar som riktar sig till elever i årskurs 1, 2 och 3. Skolor som använder konceptet skapar en bra grund i utbildningen och bättre förutsättningar för att anmäla elever i årsksurs 3 till deltävlingarna. Elever som tränat redan i årskurs 1 och 2 har bättre förutsättningar för en bra placering i deltavlingen och de tävlingar som följer.  

 

 
 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt