Arrangera en regional deltävling

Regionala Vård- och omsorgscollege kan anmäla intresse att vara arrangör för en regional deltävling i vård och omsorg den 20 januari 2022. Vinnarna i regionala deltävlingar går vidare till tävling vid Yrkes SM i Växjö den 10-12 maj samma år.  

För att få sex yrkesskickliga tävlande till Yrkes SM behövs sex deltävlingar med en bra regional spridning. Fram till den 13 september kan regionala VO-College anmäla intresse att vara arrangör. Den regionala processledaren lämnar ansökan till kansliet.

Antal tävlande och kostnader

Arrangören av deltävlingen avgör hur många tävlande de vill ta emot. Utifrån tidigare erfarenhet rekommenderar vi fem tävlande per regional deltävling. De skolor som anmäler en tävlande betalar en startavgift på 750 kr till arrangören. Startavgiften ska täcka kostnaden för förbrukningsmaterial samt för mat och förtäring för tävlande och en coach under dagen. Övriga kostnader står arrangör för.

Satsningen är en investering i branschen för att trygga kompetensförsörjningen. Ett fantastiskt tillfälle att marknadsföra vård- och omsorgsutbildningen och yrkesområden inom vård och omsorg på ett inspirerande sätt. 

Utse kontaktperson

Den regionala arrangören utser en kontaktperson med uppgift att bland annat ta emot anmälningar av tävlande från intresserade skolor. Kontaktpersonen kommer också ingå i ett nationellt nätverk med övriga arrangörer. Nätverket består av en blandning av erfarna och nya arrangörer som kan stötta varandra i arbetet. 

Arbete under en begränsad period

Att arrangera en deltävling kräver extra resurser under en begränsad tid. Förutom kontaktpersonen för deltävlingen kan många involveras i arbetet och bidra till ökad samverkan i regionalt och lokalt VO-College. 

Tävlingsuppgifter och domarprotokoll

VO-College kansli tillhandahåller det underlag som behövs för att att angera tävlingen. 

 • Tävlingscase
 • Materiallista 
 • Instruktioner till statister
 • Domarprotokoll

 

Att göra inför tävlingen

 • Utse två statister
 • Utse tre domare
 • Utse funktionärer
 • Boka lokal för tävlingen
 • Ta emot anmälningar och avgifter
 • Skaffa material utifrån utrustningslista (kommer samtidigt som tävlingscaset)
 • Se till att tävlande, coacher, statister och domare får lunch och eventuellt fika
 • Bjud in lokala massmedia
 • Bjud in relevanta utställare och sponsorer

Domare och domarprotokoll

Domare bör vara en vårdlärare, en person från arbetsgivarsidan verksam inom vård och omsorg samt en facklig representant från Kommunal som är utbildad undersköterska. 

Lokal

För att arrangera deltävlingar behövs en stor och ändamålsenlig lokal till exempel en aula eller en gymnastiksal. Viktigt att det finns plats för publik och att de både ser och hör bra. Det bör finnas tillgång till rinnande vatten för att få en realistisk arbetsmiljö för de tävlande att agera i. Är det svårt att lösa frågan med rinnande vatten kan ni försöka lösa det så att de tävlande kan tvätta händerna på lossas och använda handsprit istället. 

Ordna dessutom ett rum för tävlande, utanför tävlingsområdet, där de kan invänta sin tur att tävla.

Marknadsföring

Bjud in lokal media och använd sociala medier för att marknadsföra yrket, skolor, utbildning och VO-College.  Använd hashtag #yrkessmvo och #vocollege. Bjud gärna in relevanta utställare och sponsorer att medverka.

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt