Skoltävling i vård och omsorg

Skoltävlingar bidrar till att skapa samhörighet och stolthet för skolan och används inom många yrken både i Sverige och utomlands. I samband med VO-Collegeveckan 2019 anordnades fyra skoltävlingar för årskurs 3 i vård och omsorg för att testa ett nytt tävlingskoncept. Det föll mycket väl ut, och här finns nu allt du behöver för att genomföra din egen skoltävling för tredje årets elever. Inbjudan, statistuppdrag, utrustningslista, med mera. 

Materialet är enkelt och självinstruerande så att en lärare lätt kan använda det. Skoltävling kan till exempel med fördel arrangeras under VO-Collegeveckan som ett sätt att uppmärksamma vår viktiga bransch.

Material i dokumentbanken

Materialet ligger i dokumentbanken högre upp på sidan. Det enda som inte finns där är domarprotokollet som arangörer beställer från Vård- och omsorgscollege kansli

Viktigt att tänka på

För att arrangera en lyckad tävling är det viktigt med ett gemensam synsätt, tydlig planering och ordentliga förberedelser. Utse en tävlingsledare och en planeringsgrupp där representanter för skola, arbetsgivare och Kommunal ingår. Tydliggör vilka olika funktioner som behövs och dela upp ansvarsområdena. Tänk gärna lite utanför ramen, går tävlingen till exempel att genomföra på annan plats än i skolan? Ordna gärna också prova-på-aktiviteter och bjud in högstadieelever. De får träffa eleverna och yrkesverksamma, titta på tävlingen och testa arbetsuppgifter som undersköterskor och motsvarande yrkesgrupper gör.

För eventuella frågor om materialet, kontakta VO-College kansli e-post.

Ett ESF-projekt i samarbete med WorldSkills Sweden

Materialt är framtaget i det ESF-finasierade projketet Yrkesutbilding ett smart val där WorlSkills Sweden är projketägare. Ingrid Säterberg processledare i Västernorlandoch Catarina Lindahl-Petäjä verksamhetsledare i Kronoberg var delprojetledare med uppdrag att utforma ett koncept för skoltävlingar i vård och omsorg. 

Läs mer om erfarenheterna från skoltävlingar hösten 2019.