Yrkes-SM

Yrkes-SM är en tävling som arrangeras av WorldSkills Sverige var annat år. Ett syfte med att tävla på Yrkes-SM är att synliggöra yrkesområdet och visa vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg. De tävlande som vinner de regionala deltävlingarna går vidare till Yrkes-SM och vinnaren i SM går vidare till VM 2019. Hen kommer då ingå i Svenska Yrkeslandslaget och deras förberedelser.

De som vinner deltävlingarna kommer medverka i olika marknadsföringsinsatser och förväntas tala med media. Det åligger coacherna att se till att de tävlande är införstådda med det och att de har godkänt att bli omnämnd med namn och bild i olika publika sammanhang. Exempel på publika sammanhang är olika evenemang, sociala medier, press och interna hemsidor. Detta gäller även den som vinner Yrkes-SM där även telefonnummer och mailadress kommer läggas ut publikt.

Förutsättningar för att tävla

Den tävlande ska gå minst tredje året på Vård- och omsorgsprogrammet, vuxenutbildningen eller vara yrkesverksam inom vård och omsorg och ha fullföljt Vård- och omsorgsprogrammet. Tävlande får inte vara äldre än 21 år under 2018 på grund av åldersgräns på internationell nivå.

Tävlande ska ha godkänt i samtliga avslutade kurser alternativt yrkesexamen, vilket är en förutsättning för att få tävla i SM. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tävla.

Förhållningssätt

Vi visar respekt för domare, tävlande, funktionärer och publik
Vi visar glädje och sprider positiv energi som goda förebilder
Vi ger beröm och stöd i med- och motgångar

Bedömning

  • Domarna förväntas bedöma de tävlande rättvist och ärligt
  • Tävlingsdeltagarna förväntas visa gott sportmannaskap
  • Varje domare ansvarar för att identifiera den tävlande och försäkra sig om att namnet överensstämmer med namnet på protokollet
  • Domarna bedömer enskilt varje tävlande enligt protokollet
  • Efter varje bedömd tävlande räknas domarnas poäng samman

Om någon tävlingsdeltagare, domare, funktionär eller åskådare på något sätt får eller ger hjälp som leder till orättvis fördel, ska tävlingsansvarig besluta om poängavdrag eller diskvalificering av den tävlande.

Tävlande får vistas i tävlingsområdet enbart vid utsatt starttid. Beträder tävlande området på annan tid behandlas detta enligt punkten ovan.
Domarnas beslut går inte att ifrågasätta eller överklaga

Domarna kommer under tävlingsdagen att utgå från dessa fem övergripande bedömningspunkter:

  • Vårdtagaren i fokus, etiska aspekter
  • Interaktions-, samarbets- och kommunikationsförmåga
  • Behärskande av arbetsprocessen, arbetsmetoder, hjälpmedel, arbetsmaterial och problemlösningsfärdigheter
  • Behärskande av arbetssäkerhet, ergonomi och estetiska färdigheter
  • Självutvärdering

Kostnader

Vid Yrkes-SM står SKL, Kommunal och Vårdföretagarna för resor (förutsatt att dessa bokas av VO-College kansli), kost och logi för de tävlande under tävlingsdagarna. Coacher och övriga bokar och betalar resor, kost och logi själva (skolan och/eller arbetsgivarna).

Sociala medier

På Twitter, Instagram, Facebook, Yuotube etc använder vi i första hand hashtag #yrkessmvo. Andra hashtag att använda är #yrkessm #sverigesviktigastejobb #vigorskillnad #vocollege #yrkestavlingarvo

Yrkes-SM 2018

Yrkes-SM arrangeras den 25-27 april 2018 på det 25 000 kvm stora Arenaområdet vid Gränby sportfält i Uppsala. Under tävlingarna kommer över 25 000 besökare för att inspireras av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar. Det är fritt inträde för alla. Gratis bussresor för högstadieelever och förstaårselever på gymnasiala utbildningar inom Upplands lokaltrafik.

 

Nyhetsbrev från WorldSkills Swedwn december 2017

 

Yrkes-SM Sveriges jobbigaste evenemang

 

              

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare