Dags att nominera till årets handledare VO-College 2019

torsdag, 14 mars 2019

Lokal nominering till Årets handledare
Under våren kan elever, lärare, arbetskamrater och chefer inom VO-College nominera kandidater till den lokala uttagningen av Årets handledare.
På arbetsplatser som är knutna till VO-College finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna och för elevernas utbildning. Handledarna är nyckelpersoner i lärandet på arbetsplatsen.

Nomineringen sker lokalt, regionalt och nationellt. Regionalt college utser en kandidat och nominerar denne till den nationella utmärkelsen som delas ut vid rikskonferensen i Stockholm i november. Läs mer på VO-College hemsida

Vem kan bli nominerad?
Handledare som handleder elever på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och Barn- och fritidsprogram samt motsvarande vuxenutbildning, studerande på Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg, elever som validerar, anställda på yrkesintroduktionsavtal eller andra nyanställda kan nomineras. Handledaren ska vara utbildad på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete utgång mot funktionshinder eller därmed likvärdig utbildning. Handledaren ska också ha en handledarutbildning som är godkänd inom Vård- och omsorgscollege.

Nomineringsförfarande
Lokala college samlar in nomineringar under våren och utser en kandidat som nomineras till den regionala uttagningen. Regional styrgrupp utser sedan en kandidat som nomineras till den nationella uttagningen och utses till Årets handlare Skaraborg. Datum sätt regionalt.
Under sommaren kan regionala college skicka in sin nominering via en länk som kansliet sänder ut till regionala samordnare.


Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till den nominerade, den nominerades utbildning samt motiveringar för de fyra kriterierna tillsammans.

• Är en god ambassadör för vård- och omsorgsyrket
• Har ett gott bemötande av de studerande, brukare och arbetskamrater
• Har en förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö
• Är en inspirerande och stöttande handledare
Avsluta med en kortfattad motivering till varför hen är utsedd till Årets handledare lokalt utifrån det ni skrivit i kriterierna.

Tidsplan
Lokal nominering senast 30 april
Regional nominering 8 maj
Nationell nominering  1 juni – 30 augusti

Blanketten hittas under gemensamma dokument - årets handledare.

 

Nyheter

 • 5aug2020

  Statsbidrag för utveckling av branschvalidering

 • 17jun2020

  På väg mot en efterlängtad sommar

 • 17jun2020

  Semesterstängt på kansliet

 • 17jun2020

  Nyhetsbrev 2 2020

 • 11jun2020

  Reglering av undersköterskeyrket

 • 9jun2020

  Slutrapport Fokus Yrkesutbildning VO

 • 9jun2020

  Löpande info om Äldreomsorgslyftet

 • 5jun2020

  Ändring av skollagen för komvux

 • 1jun2020

  MYH har publicerat omvärldsanalys för 2020

 • 20maj2020

  VO-College medverkar på TV-sänd temadag