Östergötland

Certifierat sedan 12 november 2008

I Östergötlands län samarbetar kommuner, Region Östergötland, privata vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildning och  yrkeshögskolor.  Arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare samarbetar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten  i verksamheterna.

Medverkande parter

De kommuner som deltar i regionala styrgruppen för VO-College är Linköping, Motala och Norrköping. Dessa större kommuner har sedan samarbete med kringliggande kommuner då eleverna som bor på dessa orter ofta genomför sin gymnasieutbildning och vuxenutbildning i de större orterna.

För Linköping handlar det om Kinda och Åtvidabergs kommuner,

för Motala-Vadstena kommun,

för Norrköping - Söderköping och Valdemarsvik. ( I Söderköping finns vård- och omsorgsutbildningen.)

Dessa kommuner deltar bland annat i arbetet kring de studerande genom att erbjuda arbetsplatsförlagd utbildning (APL).

De privata arbetsgivarna är Attendo, Humana, Vardaga, Aleris, Bräcke Diakoni och Kosmo.

I styrgruppen för VO-College ingår representanter för Region Östergötland, Hälsouniversitet vid Linköpings Universitet samt representanter för fackliga organisationen Kommunal.

Utbildningar

  • Vård och omsorgsprogrammet - ungdoms och vuxengymnasiet
  • YH Utbildningar – undersköterskeutbildningar med specialisering inom demens, palliativ vård, socialpsykiatri

Utbildare och skolor

  • Elsa Brändströms skola/ Birgittaskolan vux - Linköping
  • Birgittaskolan - Linköping
  • Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) - Linköping
  • Yrkesgymnasiet - Linköping
  • MOA lärcentrum - Linköping
  • Kungshögaskolan (både ungdomsgymnasium och komvux) - Mjölby
  • Carlslunds utbildningscentrum - Motala             
  • Ebersteinska gymnasiet - Norrköping
  • Kommunal vuxenutbildning  - Norrköping      
  • Plusgymnasiet - Norrköping

Regional styrgrupp

Den regionala styrgruppen har ett övergripande ansvar för verksamheterna och kvalitetsutvecklingen inom VO-College Östergötland.