Skåne

Certifierad sedan 1 juni 2008
Gunilla KajrupRegional samordnare
Angelika LooftOrdförande
Kommunförbundet Skåne
Gasverksgatan 3a
222 29
Lund
Regional samordnare Gunilla Kajrup 0728-854823
Projektmedarbetare Kristin Sjöholm 0728-854842

I Skåne samarbetar tjugo kommuner (ytterligare sju kommuner är på väg in 2016), Region Skåne, Malmö högskola, Kristianstads Högskola, privata vårdföretag, facklig organisation (Kommunal) samt offentliga och privata utbildningsamordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildning och Yrkeshögskola. Arbetsförmedlingen är adjungerad till regional styrgrupp samt i de sju lokala collegens styrgrupper.

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer samt fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Tillsammans i VO-College arbetar vi för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet med tydliga karriärvägar. För att klara kompetens- och rekryteringsbehovet av personal de närmaste tio åren, krävs att vi blir mer attraktiva som arbetsgivare samt bibehåller och vidareutvecklar kompetensnivån.

Vård- och omsorgscollege Skåne organiseras och administreras genom Kommunförbundet Skåne och finansieras av de lokala VO-Collegen. 

Medverkande parter

I Skånes regionala organisation samverkar och samhandlar kommunerna Malmö, Lund, Svedala, Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Höör, Hörby, Landskrona, Svalöv, Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Båstad, Ystad, Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn, Hässleholm, Osby, Bromölla, Östra Göinge, Perstorp, Region Skåne, Malmö Högskola, Kommunal, Arbetsförmedlingen samt privata vårdgivare. 

Utbildningar

Vård- och omsorgsprogrammet – ungdoms- och vuxengymnasiet
Barn- och fritidsprogrammet - social inrikning
Diverse YH-utbildningar, varierar över tid

Regional styrgrupp

En regional styrgrupp har det övergripande ansvaret för verksamheten i Vård- och omsorgscollege Skåne.

 

Regional processledare

Gunilla Kajrup

[email protected]

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Studiedag för skolledare, lärare med flera!

Från Tylösand - För framtidens vård- och omsorgspersonal!

Resan mot äventyret tuffar på

Sveriges Viktigaste Jobb!

ESF-projekt