VO-College

Aktiviteter Halland

Halmstad

20 oktober 2022 13:30-16:00
Sturegymnasiet Bergmansalen, Halmstad

Programtema
Skötare/Undersköterskeyrkets olika karriärmöjligheter!

 • Rektor Lärlingsutbildningen Sturegymnasiet öppnar dagen
  Christina Lindsmyr
 • Årets Handledare i Halmstad-Laholm-Hylte utses.
 • Från Vårdbiträde till Avdelningschef!
  Juan Carlos Zamorano Bravo, Avdchef Rättspsykiatrisk vård Varberg.
 • Vår väg hit!
  Magdalena Johansson, Enhetschef Bemanningsenheten och Helle
  Kristensen, Undersköterska med introduktions ansvar

  Hemvårdsförvaltningen Halmstad.

Varberg

18 oktober 2022 kl. 13:30-16:00
Hallands sjukhus Samlingssalen

Programtema
Skötare/Undersköterskeyrkets olika karriärmöjligheter!

 • Rektor Vård och omsorgsutb Peder Skrivares Gymnasieskola öppnar dagen
  Jenny Andersson
 • Årets Handledare i Varberg-Falkenberg utses
 • Vidareutbildning inom LSS-området
  Emma Ringström, Hanna Lindh och Nora Rharnati Stödpedagoger i Varbergs kommun
 • Teamarbete på BB Varberg
  Helena Isaksson, Barnmorska och Maria Hammarström, Undersköterska
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com