VO-College

Vi är den bästa arenan för samverkan mellan arbetsliv och utbildning för tryggad kompetensförsörjning i vård och omsorg

Få en titt på Validig i ny video

Anmäl dig till genomgång av valideringsverktyget Validig

Första klassen har startat – projektet Män i hälsa utbildar undersköterskor

Fler nyheter

Språkombud i hela landet

Validera digitalt

Den digitala plattformen Validig vänder sig till utbildare i hela landet som arbetar med validering inom vård och omsorg.  Syftet med plattformen är att förenkla arbetet och administrationen kring validering. 

Här kan du som validerar sköta hela valideringsprocessen från kartläggning till praktisk och teoretisk bedömning direkt i verktyget. Systemet presenterar enbart aktuell information utifrån den fas man befinner sig i valideringen och sållar bort information som inte är relevant för just din roll och den specifika processen. Validig erbjuder även stöd i kartläggningen för att identifiera vilka kurser som kan vara aktuella att validera. För dig som yrkeslärare finns också en dynamisk resultatrapport som uppdateras och räknas om så fort exempelvis ett omdöme lagts in.

Detta var en kort sammanfattning hur arbetet ser ut i Validig. Vi hoppas verkligen att plattformen ska komma många till nytta i valideringsarbetet ute i landet.

Läs merGå till Validig

APL

Nu finns det ett APL-dokument som bygger på det framtagna metodmaterialet inom validering. I samband med att många yrkeslärare tog del av metodmaterialet "praktisk bedömning" framkom önskemål om att få använda det även som ett APL-dokument. I samarbete med Fyrbodal har dokumentet testats och utvecklats och finns nu tillgängligt.

Materialet är framtaget i vårt ESF-finansierade projekt Validering vård och omsorg.

Läs mer

Språkutvecklande arbetsplatser

Forskning visar att språklig kompetens alltid kan utvecklas, och att förutsättningarna för språkutveckling är bäst i den miljö där språket ska användas. Yrkesspråket utvecklas alltså bäst på jobbet. Vård- och omsorgscollege arbetar aktivt med frågor om språkutveckling på arbetsplatser. konceptet spårkombud, hemsidan språket på jobbet, spårket på jobbet podden samt handboken Lyft språket på jobbet är de verktyg som finns för stötta språkutveckling på arbetsplatser. 

Läs mer

ESF-projekt inom VO-College

VO-College driver under åren 2021 och 2022 ett nationellt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Projektet går under namnet Validering vård och omsorg och presenteras här nedan där du också hittar löpande information om hur projektet fortskrider.

Tidigare har VO-College genomfört två andra ESF-projekt. Under åren 2015 till 2016 genomfördes projektet Fokus Vård och omsorg och under 2017 till 2020 genomfördes projektet Fokus Yrkesutbildning.

Läs mer

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com