VO-College

SKR - medlem i föreningen Vård- och omsorgscollege

"Den demografiska utvecklingen de kommande åren gör kompetensförsörjningen till vård och omsorg till en nyckelfråga för att hålla hög kvalitet i verksamheterna. Vård- och omsorgscollege är en viktig drivkraft i arbetet för att klara kompetensförsörjningen. Vi är stolta för det goda arbete som sker på nationell, regional och lokal nivå där grundidén om samverkan – att med gemensamma krafter lösa kompetensutmaningen – ligger helt rätt i tiden."

Caroline Olsson
Chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik

SKR

VO-Collegeveckan i hela Sverige!

I många VO-College anordnas olika aktiviteter så som föreläsningar, informationsmöte, speed-dating, en aktivitet för att prova på de olika yrkena, workshoppar och mycket mer!

Här kommer några exempel från olika VO-College!

#vocollegeveckan

Nationella kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella kompetensrådet är ett nätverk där representanter från olika delar av landet bidrar till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet.Vård- och omsorgscollege är värdorganisation för NKR sedan juni 2014.

"Kompetensrådet vill vara en drivkraft som genom samverkan vill utveckla och påverka kompetensfrågan på den nationella nivån". 

Denna viljeinriktning formulerades vid det första mötet med NKR i september 2010, och gäller fortfarande. 

Läs mer

Nya vo-programmet

Här samlar vi information och tips om hur lokal och regionala Vård- och omsorgscollege kan planera och lägga upp utbildningar när det nya Vård- och omsorgsprogrammet och yrkespaketen inom vuxenutbildningen träder i kraft den 1 juli 2021. 

LÄS MER

Språkutvecklande arbetsplatser

Forskning visar att språklig kompetens alltid kan utvecklas, och att förutsättningarna för språkutveckling är bäst i den miljö där språket ska användas. Yrkesspråket utvecklas alltså bäst på jobbet. Vård- och omsorgscollege arbetar aktivt med frågor om språkutveckling på arbetsplatser. konceptet spårkombud, hemsidan språket på jobbet, spårket på jobbet podden samt handboken Lyft språket på jobbet är de verktyg som finns för stötta språkutveckling på arbetsplatser. 

Läs mer

ESF-projekt inom VO-College

VO-College driver under åren 2021 och 2022 ett nationellt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Projektet går under namnet Validering Vård och omsorg och presenteras här nedan där du också hittar löpande information om hur projektet fortskrider.

Tidigare har VO-College genomfört två andra ESF-projekt. Under åren 2015 till 2016 genomfördes projektet Fokus Vård och omsorg och under 2017 till 2020 genomfördes projektet Fokus Yrkesutbildning.

Läs mer