VO-College

Aktiviteter Östergötland

Intervju och video

Region Östergötland har intervjuat och filmat Emelie, specialistutbildad (under utbildning) undersköterska inom anestesi/operation, som jobbar på thorax operation, universitetssjukhuset i Linköping. Filmen rullar på regionens you-tube kanal och i kort-variant på facebook, instagram och tik-tok. Texten har publiceras på regionens hemsida här och har skickats till övrig media i länet.

Informationstält

Centrala VO-College i Linköping kommer att bemanna ett informationstält på ett torg i centrala Linköping från torsdag – lördag. Ingående parter från utbildningssidan samt arbetsgivare och Kommunal är på plats i tältet för att marknadsföra sina egna-  och VO-College verksamhet. Under lördagen ställer ambulanssjukvården upp med både bil och personal vid tältet. Regional processledare kommer att närvara under torsdagen.

Linköping informationstält

Hälsotävling

Väster Östergötlands lokala college i Motala kommer att genomföra en hälsotävling på en skola med vårdutbildningar, där man tävlat om poäng kopplat till fysisk aktivitet under en månads tid. Klasserna tävlar om en hälsofrukost och några mindre priser och självklart den stora äran. Tävlingen är satt i relation till studerandes ökade behov av god hälsa både under studietiden, men också som medarbetare i verksamheterna.

Marknadsföring

Söders lokala VO-College kommer att jobba med marknadsföring av VO-College internt i förvaltningarna, samt några utåtriktade aktiviteter.

Östers lokala VO-College kommer också försöka synas mer internt och externt. Där har man tidigare under hösten genomfört några större kampanjer i samband med andra evenemang.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com