VO-College

Aktiviteter Skaraborg

Västra Skaraborg tjuvstartar VO-collegeveckan med en branschdag

 VO-Collegeveckan är en återkommande aktivitet i vecka 42 då VO-College profilerar sig på olika sätt lokalt, regionalt och nationellt. Redan i slutet av september tjuvstartade Västra Skaraborg med en branschdag i samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare.

 Sedan många år tillbaka genomför VO-college Västra Skaraborg en branschdag i slutet av september.  I år gick den av stapeln den 20 september. Ett hundratal elever från två gymnasieskolor samt cirka fyrtio vuxenstuderande vid yrkesvux VO träffade branschföreträdare från demenshemvård, boendestöd socialpsykiatri, korttidsverksamhet barn och unga funktionshinder, Hospice Gabriel (palliativ vårdenhet) samt en medicinavdelning på SKAS (Skaraborgs Sjukhus).

 Karin Skarin, processledare för VO-college fick äran att inleda dagen med information om VO-college och fördelarna med en certifierad utbildning.

 - Det blev en väldigt bra dag, både för elever och alla arbetsgivare som fick tillfälle att marknadsföra sig. Att anordna en branschdag är något som jag gärna tipsar övriga lokala och regionala VO-College att göra, avslutar Karin.

Skaraborg

Södra Skaraborg

  • Vuxenutbildningen Lärcenter VO-program kommer att informera om VOC via sociala medier/hemsida samt lägga ut bilder.
  • Ungdomsgymnasiet Ållebergsgymnasiet kommer att vara aktiva ut via Falköpings kommun och Ållebergsgymnasiets Instagram med bilder, interjuver och filmer ifrån praktiska moment i metodrummet.
  • Det skall även läggas ut information om VOC och VO-programmet på Ållebergsgymnasiet hemsida samt att man skall ta kontakt med kommunens ungdomsstrateger och be om hjälp att lägga ut på deras sociala medier/ platser som de använder sig av, så att det når ut till fler ungdomar i kommunen.
  • Det planeras även att göras en plansch som skall väcka nyfikenhet på VO-programmet samt att besöka VO-programmet på Öppet Hus. Planscherna kommer vi be studie- och yrkesvägledarna ta med sig ut till grundskolorna. 
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com