VO-College

Aktiviteter Västmanland

Ungdomar

Webbinarium

Regionalt i Västmanland erbjuds ett webbinarium, där Västerås Vuxenutbildningcentrum i samverkan med regional processledare och lokala college Västerås samt Sala anordnar; Dagens elev och dess utbildning – Framtidens medarbetare (se bifogad inbjudan) Om någon utanför Västmanland vill delta så går det bra, webbinariet riktar sig framförallt till chefer och medarbetare ute i vårdverksamhet.

Mingel

Lokalt college i Sala, kommer i samverkan mellan arbetsgivare och utbildare erbjuda ett mingel med temat: Vägen till framtidens medarbetare inom Vård och Omsorg går genom utbildning hos Vuxnas lärande, se biflaga.

Handledarträff

Lokalt college Norra Västmanland erbjuder handledarträff, se bifogad inbjudan

Aktiviteter på Högskolecentrum

Lokalt college Västra Mälardalen erbjuder hos Arboga Högskolecentrum information om Vård- och Omsorgsprogrammet, tipspromenad, tävlingar och prova på HLR. Se bifogad inbjudan

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com