VO-College

APL

På denna sida finns ett APL-dokument och en överföringstabell, som bygger på det framtagna metodmaterialet inom validering. I samband med att många yrkeslärare tog del av metodmaterialet "praktisk bedömning" under hösten 2021 framkom önskemål om att få använda det även som ett APL-dokument. I samarbete med Fyrbodal har dokumentet även testats och utvecklats. Dokumentet och överföringstabellen ligger som bilaga längst ner till höger på sidan.

Materialet är framtaget i vårt ESF-finansierade projekt Validering vård och omsorg.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com