VO-College

Intyg för jobb och studier utanför Sverige

Diplom från Vård- och omsorgscollege visar att du har gått en utbildning som är certifierad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildningar i Sverige. Diplomet är en merit när du söker arbete i Sverige men äger ingen tyngd utanför landet. Därför översätter vi inte diplomet till något annat språk.

För dig som söker arbete eller vidareutbildning i ett annat land finns Europass eller intyg från Universitets- och högskolerådet.

Europass är ett tillägg till yrkesexamen

För elever som vill söka jobb eller vidareutbildning i ett annat land finns Europass som visar vilka yrkeskvalifikationer du har efter avslutad utbildning från vård- och omsorgsprogrammet. Du kan begära intyget från sin skola/utbildare. 

Mer om Europass på Skolverkets hemsida

 Europass på svenska

 Europass på engelska

Intyg över svensk utbildning för arbete utomlands

Har du läst yrkespaketet till undersköterska inom vuxenutbildningen vänder du dig till Universitets- och högskolerådet. De kan utfärda ett intyg över din svenska utbildning som hjälper myndigheter eller arbetsgivare i ett annat land att förstå vilken utbildning du har. Bifoga ditt diplom från VO-College i ansökan.

Mer om intyget från Universitets- och högskolerådet

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com