VO-College

Att arrangera en regional deltävling som kval inför Yrkes SM

Gustav Wigelius1

För att yrkeskunniga ungdomar ska kunna kvala till Yrkes SM behöver regionala VO-College arrangera deltävlingar. Målet är att sex regionala VO-College tar på sig uppgiften så att vi får sex vinnare som går vidare och möter varandra vid Yrkes SM.

Att arrangera en regional deltävling för tävlingssugna ungdomar är en inspirerande utmaning och en möjlighet att göra något mycket konkret tillsammans för att attrahera fler till utbildning och jobb i vård och omsorg. Det är ett roligt sätt att marknadsföra utbildningen.

Vad det innebär att arrangera en regional deltävling

De regionala deltävlingarna sker samtidigt på olika platser under en dag. Arrangören avgör hur många tävlande de vill ta emot. Utifrån tidigare erfarenhet rekommenderar vi fem tävlande per regional deltävling.

Skolor från hela landet kan anmäla tävlande till deltävlingarna. VO-College kansli tar emot anmälningarna och informerar arrangörerna om vilka som kommer att tävla.

De skolor som blir antagna betalar en startavgift på 750 kr till arrangören. Startavgiften ska täcka kostnaden för förbrukningsmaterial samt för mat och förtäring för tävlande och dennes coach under dagen. Startavgiften betalar de direkt till arrangören. Övriga kostnader står arrangören för själv.

Utse kontaktperson

Arrangören utser en kontaktperson att ingå i ett nationellt nätverk där samtliga arrangörer för deltävlingar ingår samt en person från VO-College kansli. Syftet är att hålla ihop arrangemangen, delge information och material samt erfarenhetsutbyte mellan arrangörerna där några har tidigare erfarenhet och andra är nya i sammanhanget.

Tävlingsuppgifter och annat material

Kansliet tar fram tävlingsuppgift, lista över rekvisita, instruktioner till statister samt domarprotokoll.

Under tävlingen
Under deltävlingen ska de tävlande sitta tillsammans i ett anvisat rum utanför tävlingsområdet. Det är inte tillåtet för dem att ha kontakt med någon utanför rummet under den tiden via mobil, internet etc. Allt för att det ska vara så rättvist som möjligt.

För att skapa en god stämning under tävlingen gäller följande förhållningssätt:

 • Vi visar respekt för domare, tävlande, funktionärer och publik
 • Vi visar glädje och sprider positiv energi som goda förebilder
 • Vi ger beröm och stöd i med- och motgångar

Att göra

 • Utse en tävlingsledare
 • Utse två statister
 • Utse tre domare
 • Utse funktionärer
 • Utse en konferenciär
 • Boka lokal för tävlingen
 • Ta emot anmälningar och avgifter
 • Skaffa material utifrån utrustningslista (kommer samtidigt som tävlingscaset)
 • Se till att tävlande, coacher, statister och domare får lunch och eventuellt fika
 • Bjud in lokala massmedia
 • Bjud in relevanta utställare och sponsorer

Domare

Domare bör vara en vårdlärare, en person från arbetsgivarsidan verksam inom vård och omsorg samt en facklig representant från Kommunal som är utbildad undersköterska.

Bedömning

 • Domarna förväntas bedöma de tävlande rättvist och ärligt
 • Tävlingsdeltagarna förväntas visa gott sportsmannaskap
 • Varje domare ansvarar för att identifiera den tävlande och försäkra sig om att namnet överensstämmer med namnet på protokollet
 • Domarna bedömer enskilt varje tävlande enligt protokollet
 • Efter varje bedömd tävlande räknas domarnas poäng samman
 • Om någon tävlingsdeltagare, domare, funktionär eller åskådare på något sätt får eller ger hjälp som leder till orättvis fördel, kan tävlingsansvarig besluta om poängavdrag eller diskvalificering av den tävlande
 • Tävlande får vistas i tävlingsområdet enligt instruktion på plats, beträder tävlande området på annan tid behandlas detta enligt punkten ovan
 • Domarnas beslut går inte att ifrågasätta eller överklaga
 • Tävlande och coacher kommer inte att ta del av bedömningsunderlagen
 • Det är coachens uppgift att ge den tävlande feedback, det kommer inte att ges av någon domare

Domarna kommer under tävlingsdagen att utgå från dessa fem övergripande bedömningspunkter:

 • Vårdtagaren i fokus, etiska aspekter
 • Interaktions-, samarbets- och kommunikationsförmåga
 • Behärskande av arbetsprocessen, arbetsmetoder, hjälpmedel, arbetsmaterial och problemlösningsfärdigheter
 • Behärskande av arbetssäkerhet, ergonomi och estetiska färdigheter
 • Självutvärdering

 Lokal

För att arrangera en deltävling behövs en stor och ändamålsenlig lokal till exempel en aula eller en gymnastiksal. Det är viktigt att det finns plats för publik och att de både ser och hör bra. Det bör finnas tillgång till rinnande vatten för att få en realistisk arbetsmiljö för de tävlande att agera i. Är det svårt att lösa frågan med rinnande vatten kan ni försöka lösa det så att de tävlande kan tvätta händerna på lossas och använda handsprit i stället. 

Ordna dessutom ett rum för tävlande, utanför tävlingsområdet, där de kan invänta sin tur att tävla.

Marknadsföring

De regionala deltävlingarna är ett bra tillfälle att marknadsföra yrket, skolor, utbildning och VO-College så ta tillfället i akt att kontakta lokala media. Var aktiva i sociala medier. Använd hashtag #yrkessmvo och #vocollege. Bjud gärna in relevanta utställare och sponsorer att medverka.

 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com