VO-College

Certifierad utbildare som vill lägga till en utbildning

För utbildare som redan är certifierade och vill utöka med ytterligare utbildning är ansökningsprocessen förkortad. Det kan handla om en utbildare som är certifierad för vård- och omsorgsprogrammet och vill komplettera med barn- och fritidsprogrammet social och pedagogisk inriktning med utgång mot funktionshinder. Det kan också vara en gymnasieskola som vill utöka med vuxenutbildning eller vise versa.

Ansökan ska vara kortfattad och beskriva den kompletterande utbildningen samt hur den möter de regionala och lokala behoven av arbetskraft inom vård och omsorg. Ansökan är förkortad och omfattar bara fyra av de åtta kvalitetskriterierna. 

Ansökan går först till lokal styrgrupp och sedan till regional styrgrupp för godkännande. Därefter mejlas den till VO-College nationella kansli tillsammans med protokoll eller minnesanteckningar från lokal och regional styrgrupp.

Inget certifieringsbesök behövs eftersom skolan/utbildaren redan är certifierad. Certifierare på VO-College kansliet läser ansökan och bokar in ett digitalt möte med utbildaren och processledaren för avstämning och eventuella kompletteringar.

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Ansökan om kompletterande utbildning
  • Godkännande av lokal styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)
  • Godkännande av regional styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com