VO-College

Certifiering av YH-utbildning

Studenter

YH-utbildningar som vill ansluta till VO-College hanteras på ett annat sätt än utbildningar i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. YH-utbildningar kan ansluta sig till antingen regionalt eller lokalt college. Styrgruppen tar själv ställning till om YH-utbildningen ska ingå i samverkan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att besluta vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och bygger på samverkan utifrån arbetslivets behov. Därför gör föreningen inget certifieringsbesök.

Representanter för YH-utbildningen tecknar acceptansavtal om att ställa sig bakom den regionala ansökan och gällande avtal.

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Acceptansavtal
  • Godkännande av regional och eventuellt lokal styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)
certifieringYH-utbildning
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com