VO-College

Yrkespaket inom vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen certifierar Vård- och omsorgscollege utbildning i vård och omsorg samt barn och fritid enligt de yrkespaket som Vård- och omsorgscollege och Skolverket har enats om. Den 1 juli 2021 förändrades programstrukturen i båda utbildningarna. En av de inriktningar som finns i barn och frididsutbildningen kan bli certifierad och ingå i samverkan. Från den 1 juli heter den inriktningen pedagogiskt och socialt arbete med utgång mot funktionshinder.

Yrkespaketen leder till arbete som 

  • Undersköterska 
  • Vårdbiträde
  • Arbete inom området stöd till personer med funktionshinder

 Undersköterska 1500 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska och motsvarande. För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser från och med 1 juli 2021:

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Vård och omsorg specialisering - 100 poäng kan bytas ut mot ett Gymnasiearbete/Komvuxarbete inom vård och omsorg - 100 poäng      

Vårdbiträde 800 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde. För diplom från Vård- och omsrgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng

Yrken för stöd till personer med funktionsnedsättning 1500 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt och socialt arbetet med yrkesutgång mot funktionshinderområdet utformat till arbete inom området stöd till personer med funktionshinder.

För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

Hälsopedagogik - 100 poäng
Kommunikation - 100 poäng
Lärande och utveckling - 100 poäng
Människors miljöer - 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap - 100 poäng
Pedagogiskt arbete - 200 poäng
Socialt arbete 1 - 100 poäng
Grundläggande vård och omsorg - 100 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Specialpedagogik 2 - 100 poäng
Valfri kurs (ur programfördjupning Barn- och fritid) - 100 poäng

Naturkunskap 1a1 - 50 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk - 100 poäng

Gymnasiearbete/komvuxarbete inom funktionshinderområdet 100 poäng 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com