VO-College

Diplom från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram 2021

Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändrades den 1 juli 2021 och därmed även kraven för diplom från Vård- och omsorgscollege. De nya reglerna gäller för elever som började sin utbildning läsåret 2021 och framöver.  

Gymnasieelever får diplom när de uppnått kraven för yrkesexamen och är godkända i vissa kurser. Ett krav inom VO-College är att eleven ska vara godkänd i 1 250 poäng i Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng).  Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända samt att kurserna svenska 1/svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända. För diplom från VO-College krävs lite mer då eleven ska vara godkänd i fler programgemensamma kurser samt samhällskunskap.

Diplom från VO-College ges vid yrkesexamen där nedanstående kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen  1 250 poäng 

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 350 poäng

Engelska 5 - 100 poäng
Matematik 1a - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng        

Gymnasiearbete 100 poäng

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com