VO-College

Diplom från vuxenutbildningen - Vård och omsorg

Utbildare som är certifierade i VO-College har rätt att ge diplom till elever som läst och blivit godkända i det nationella yrkespaketet på 1500 poäng och har läst minst hälften av sin utbildning i ett Vård- och omsorgscollege.

Omvandling av gamla betyg till diplom

Elever inom vuxenutbildningen har ofta med sig gamla betyg i enstaka kurser.  Skolverket har föreskrifter för hur dessa ska bedömas och har tagit fram en motsvarandelista som beskriver vilka tidigare kurser som motsvaras av nya och kan tillgodoräknas. Föreskrifterna beskriver också hur betyg enligt den tidigare betygsskalan ska omvandlas när flera gamla kurser motsvarar en eller flera nya kurser. Läs mer på Skolverkets hemsida och ladda ner motsvarandelistan

I de fall eleven inte läser för att få en gymnasieexamen utan för att få diplom från Vård- och omsorgscollege kan äldre kurser inom vård och omsorg med poäng, räknas med. Det är då de gamla poängen som eleven kan tillgodoräkna sig av i diplomet. För svenska och samhällskunskap gäller andra regler.

Om kursen inte anses vara likvärdig kan eleven validera hela eller delar av kursen mot betyg i nuvarande system.  Valideringen ska göras enligt VO-College nationella riktlinjer för validering. Utbildare som är certifierade i VO-College har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin utbildning i ett VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

Svenska – Godkänt betyg i Svenska 1/Svenska 1 som andra språk är obligatoriskt för diplom. Elever som har betyg i svenska på gymnasial nivå eller ett omdöme som motsvarar lägst godkänd från folkhögskola får tillgodoräkna sig 100 poäng till diplomet.

Betyg utfärdade med skalan 1-5 räknas som godkänt oavsett vilket betyg eleven har fått och räknas som 100 poäng.

Betyg i Norska på gymnasieal nivå är likvärdigt med svenska och kan räknas in i diplomet med 100 poäng. 

Samhällskunskap – Kunskapen om hur det svenska samhället fungerar är viktig för alla som jobbar inom vård och omsorg. Därför är det obligatoriskt att läsa Samhällskunskap med lägst 50 poäng på gymnasial nivå. Elever som har betyg i svensk samhällskunskap på gymnasial nivå eller har ett omdöme som motsvarar godkänd från folkhögskola får tillgodoräkna sig 50 poäng till diplomet. Betyg utfärdade med skalan 1-5 räknas som godkänt oavsett vilket betyg eleven har fått.

Kursen vård och omsorg specialisering ersätter gymnasiearbetet från 1 juli 2020

Från den 1 juli 2020 kommer kursen vård och omsorg specialisering vara 100 poäng inom vuxenutbildningen. Kursen blir en obligatorisk del i det nationella yrkespaketet på 1500 poäng. Den blir också obligatorisk för diplom från Vård- och omsorgscollege. Läs mera om förändringen i diplomregler och yrkespaket.

Gymnasiearbetet ingår i yrkesexamen

Gymnasiearbetet ingår i vuxenutbildningen om eleven läser mot en yrkesexamen, 2 400 poäng. När en elev läser mot yrkesexamen inom vård och omsorg kan gymnasiearbete ingå i diplomet på 1 500 poäng istället för vård och omsorg – specialisering 100 poäng. Även efter 1 juli 2020.

Nytt yrkespaket gäller från 1 juli 2021

Vård- och omsorgsprogrammet finck en ny kursstruktur den 1 juli 2021 vilket även påverkade yrkespaketet. Elever som påbörjade sin utbilding efter den 1 juli 2021 följer det ny yrkespaketet. Yrkespaket i vård och omsorg 1500 poäng

Vuxenutbildning som bygger på Vård- och omsorgsprogrammet

Regler för diplom från den 1 juli 2018

1500 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 950 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Medicin 1 – 150 poäng
Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng

Programfördjupning 300 poäng
Kurser i Vård- och omsorgsutbildning (ej svenska, engelska, matematik)

Gymnasiegemensamma ämnen 150 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete eller Vård och omsorg specialisering 100 poäng
Vård och omsorg specialisering ersätter gymnasiearbetet 1 juli 2020

Gymnasiearbete inom Vård- och omsorg - 100 poäng
Eller två Vård och omsorg specialisering - 50 poäng

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com