Diplom från vuxenutbildningen - Vård och omsorg

Reglerna för diplom ändrades 2017 och innebär bland annat att eleverna ska ha godkända betyg i svenska och samhällskunskap. Inom vuxenutbildningen i vård och omsorg gäller de nya reglerna fullt ut från 1 juli 2018. Övergångsperioden behövdes för att ge eleverna möjlighet att lägga till de ämnen som saknas ifall de räknat med att bli klara med sina studier efter den 1 juli 2018. Likaså behövde vuxenutbildningen tid att ställa om för att kunna erbjuda svenska och samhällskunskap.

Utbildare som är certifierade i VO-College har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin utbildning i ett VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

Omvandling av gamla betyg till diplom

Många elever inom vuxenutbildningen har gamla betyg i enstaka kurser. Skolverket har föreskrifter för hur dessa ska bedömas och har utarbetat en motsvarandelista som beskriver vilka tidigare kurser som motsvaras av nya och kan tillgodoräknas. Föreskrifterna beskriver också hur betyg enligt den tidigare betygsskalan ska omvandlas när flera gamla kurser motsvarar en eller flera nya kurser. Läs mer på Skolverkets hemsida och ladda ner motsvarandelistan

I de fall eleven inte läser för att få en gymnasieexamen utan för att få diplom från Vård- och omsorgscollege kan äldre kurser inom vård och omsorg med poäng, räknas med. Det är då de gamla poängen som eleven kan tillgodoräkna sig av i diplomet. Om kursen inte anses vara likvärdig kan eleven validera hela eller delar av kursen mot betyg i nuvarande system. Valideringen ska göras enligt VO-College nationella riktlinjer för validering. Utbildare som är certifierade i VO-College har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin utbildning i ett VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

Svenska – Godkänt betyg i Svenska 1/Svenska 1 som andra språk är obligatoriskt för diplom. Elever som har godkänt betyg i svenska på gymnasial nivå eller ett omdöme som motsvarar lägst godkänd från folkhögskola behöver inte läsa om ämnet för att få diplom.

Samhällskunskap - För att jobba i vård och omsorg är det viktigt att känna till hur det svenska samhället fungerar och därför är det obligatoriskt att läsa Samhällskunskap lägst 50 poäng på gymnasial nivå. Elever som har godkänt betyg i samhällskunskap på gymnasial nivå eller har ett omdöme som motsvarar lägst godkänd från folkhögskola i Sverige behöver inte läsa om samhällskunskap.

Vuxenutbildning som bygger på Vård- och omsorgsprogrammet

Regler för diplom från den 1 juli 2018

1500 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 950 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Medicin 1 – 150 poäng
Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng

Programfördjupning 300 poäng
Kurser i Vård- och omsorgsutbildning (ej svenska, engelska, matematik)

Gymnasiegemensamma ämnen 150 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete eller Vård och omsorgspecialisering 100 poäng
Gymnasiearbete inom Vård- och omsorg - 100 poäng
Eller två Vård och omsorgspecialisering - 50 poäng

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan