VO-College

För certifierare

Certifierare

Välkommen till sidan för certifierare. Här finns information och verktyg som gör det lättare för dig i ditt uppdrag.

Dokument

Du som certifierare har behörighet till en gemensamma mapp för certifieringar i Google Drive.

Certifierarträffar

Två gånger per år träffas certifierarna i Stockholm för dialog, information och omvärldsspaning. Önskemålet är att en av träffarna är under en dag och den andra under två dagar. Kansliet beslutar från tillfälle till tillfälle hur många dagar träffen blir.

Certifierarna bjuds också in till VO-College årliga rikskonferens utan att betala konferensavgift. Övriga kostnader ersätts inte så som resor, logi och förlorad arbetsförtjänst.

Ersättning vid uppdrag

Din arbetsgivare fakturerar föreningen Vård- och omsorgscollege för att få ersättning för din frånvaro vid certifieringar och då du deltar i nätverksträffar som anordnas av föreningen. 

8000 kronor + moms per återcertifiering
6000 kronor + moms per regional- och lokal certifiering
4000 kronor + moms per anslutande utbildare
1500 kronor + moms per dag vid certifierarträff

Läs mer om fakturaadressen och hur andra uppgifter vid fakturering

Boka resa

I dokumentbanken finns en mapp med det du behöver för att boka en resa vid certifiering eller certifierarträff. Resebyrån som vi anlitar heter Lingmerths. För att kunna boka resa genom dem behöver du först göra i en reseprofil. I mappen finns blanketten för reseprofil och en lathund för hur du fyller i den. Där finns också en mall för reseräkning.

Boka resa genom att ringa 010–122 68 86 eller mejl till skr@lingmerths.se 

Öppettider måndag – fredag klockan 8 – 17

Jourtelefon vid akuta ärenden efter kontorstid: 010-122 68 86, tonval 1. Undvik att boka under jourtid då tjänsten är avgiftsbelagd.

Certifierare   

Se kontaktuppgifter till certifierarna här

Ann Gripenlöf
Kontakt
070-6290344
Lena Hansson
Kontakt
0521-722052
0703-990594
Lena Jonsson
Kontakt
0650-593043
070-3344197
Catarina Lindahl-Petäjä
Kontakt
0470-58 91 15
070-984 46 63
Ulrika Sjövall
Kontakt
072-3640442
Ingrid Säterberg
Kontakt
070-2105173
Regina Bendz
Kontakt
070-9318191
Monica Smidje
Kontakt
070-4380792

Dataskyddspolicy

Som en följd av reglerna i GDPR får listor över styrgrupper inte sparas efter att ett college är godkänt. Listorna ska raderas ur system och papperskopior slängas på säker plats.

Läs dataskyddspolicyn i sin helhet

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com