VO-College

Barn- och fritidsprogrammet

Den 1 juli 2021 förändrades barn- och fritidsprogrammet och två inriktningar slogs ihop till inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. I den nya inriktningen finns en yrkesutgång till arbete inom funktionshinderområdet som kan ingå i Vård- och omsorgscollege. Det innebär i sin tur att ämnena i programmet förändras och därmed reglerna för vilka ämnen som ska ingå i diplomet.

Gymnasieskolan – 2 500 poäng

Gymnasieelever får diplom när de uppnått kraven för yrkesexamen och är godkända i vissa kurser. Ett krav inom Vård- och omsorgscollege är att eleven ska vara godkänd i 500 poäng i barn- och fritidsprogrammet av de programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng). 

Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända.  Ämnena svenska 1 eller svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända. För diplom från Vård- och omsorgscollege krävs lite mer och eleven ska vara godkänd i följande kurser.

Yrkesexamen 2250 poäng där följande ämnen har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 500 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Kommunikation – 100 poäng
Lärande och utveckling 100 poäng
Människors miljöer – 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap – 100 poäng

Pedagogisk och Social inriktning 300 poäng
Pedagogiskt arbete - 200 poäng
Socialt arbete 1 - 100 poäng

Programfördjupning 300 poäng
Grundläggande vård och omsorg – 100 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Specialpedagogik 2 – 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 400 poäng
Engelska 5 – 100 poäng
Matematik 1a – 100 poäng
Naturkunskap 1a1 - 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com